TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Sıkça Sorulan Sorular | EuroPsy

Sıkça Sorulan Sorular


Sıkça sorulan sorular ve yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.EuroPsy nedir?

EuroPsy, EFPA (Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu) tarafından belirlenmiş olan, psikoloji eğitim ve mesleki uygulama standardıdır. Bu standardı sağlayan her psikolog bir sertifika alabilir ve EFPA’ya kaydı işlenir.

EuroPsy sertifikasına sahip olmak için neler gereklidir?

Adaylar bir üniversitede en az 5 yıllık bir psikoloji eğitimi almış ve süpervizyon altında asgari 1 yıl uygulama yapmış olmalıdır (ya da 4 yıl psikoloji lisans eğitimi üstüne iki yıl lisansüstü eğitim kapsamındaki veya sonrasındaki 1 yılı süpervizör altında uygulamayla geçirmiş olmalıdır). Ayrıca adaylar mesleki etik kurallara uygun davranacaklarına dair bir sözleşme imzalamalıdır.

EuroPsy sertifika başvurusunun onay kararını kim vermektedir?

Ulusal Değerlendirme Komitesi, bireysel başvuruları değerlendirir ve bir psikoloğun EuroPsy sertifikası almaya hak kazanıp kazanmadığını ilgili yazılı ölçütler çerçevesinde belirler. Onay süreci üzerinde Avrupa Değerlendirme Komitesinin (ADK) denetim hakkı bulunmaktadır.

EuroPsy unvanı yasalar tarafından korunmakta mıdır?

EuroPsy, Avrupa genelinde uluslararası olarak tanınan tescilli bir sertifikadır. “Psikolog” unvanı ise çoğu Avrupa ülkesinde yasal olarak korunmaktadır.

Başvuran adayların tamamı EuroPsy sertifikası alabilir mi?

Hayır. Adaylardan beklenen, psikoloji lisans mezuniyeti ile birlikte asgari 5 yıllık eğitim ve süpervizyon altında asgari 1 yıllık uygulama ölçütlerini karşılamaları, Türk Psikologlar Derneği üyesi olmaları ve etik davranış sözleşmesini imzalamalarıdır.

Psikologlar için belirlenmiş olan standartlar tüm ülkelerde aynı mıdır?

Avrupa’da psikologların eğitiminde ve mesleki uygulamalarında farklılıklar bulunmaktadır. Bir ölçüt olarak EuroPsy’ın geliştirilmiş olma nedenlerinden biri de budur.

EuroPsy, psikologlara diğer ülkelerde uygulama yapmaları için olanak sağlamakta mıdır?

Hayır. Gereklilikleri ortak hale getirme amacını haiz olan Avrupa’ya özgü bir yönerge vardır; ancak yine de yetki devri ilkesine göre her ülke kendi kurallarını belirleyebilir. Çoğu Avrupa ülkesinin belli kısıtlamaları vardır. EuroPsy, diğer ülkelerdeki yetkili kurumları bir psikoloğun eğitimi ve mesleki yetiştirilmesi hakkında bilgilendirir.

EuroPsy, mesleki uygulama yapabilmek için bir yetki belgesi midir?

Hayır. Uygulama yetkisi sadece ulusal kamu otoritelerinde verilebilir.

EuroPsy sertifikalı psikologlar Avrupanın her bölgesinde yerleşebilir ve mesleğini icra edebilir mi?

Avrupa yasaları, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına herhangi bir üye ülkeye serbestçe taşınma, yerleşme ve çalışma izni vermektedir. Bir başka Avrupa ülkesinde mesleği icra etmek ise o ülkenin yasalarına bağlıdır.

EuroPsy sertifikasında üniversitelerin rolü nedir?

Üniversiteler psikologlar için gerekli eğitim standartlarını sağlarlar. EFPA ve üyesi olan kurumlar (Türkiye için Türk Psikologlar Derneği) bu standartlara ilişkin üniversitelere bilgilendirme yapar, akreditasyon sürecini yönetir ve ilgili kurullar aracılığıyla hangi bölümlerin onay alacağına karar verir.

EuroPsy sertifikası için gerekli harcamaları kim karşılamaktadır?

Adaylar kendi eğitimleri ve mesleki yetişmeleri ile EuroPsy standartlarının gerektirdiği ek eğitim ya da uygulamalarının ücretlerini kendileri karşılar. Buna ek olarak adaylar, EuroPsy için başvuru harcı öder. Bu harcın miktarı ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir.

EuroPsy bir mesleki kimlik kartı mıdır?

Evet. Hâlihazırda bir akıllı kart olmasa da EuroPsy, Avrupa Yönetmeliği 2005/36/EC’de de tasarlandığı gibi mesleki kimlik kartı olarak değerlendirilebilir. Bu kart, üye ülkeler arasındaki bilgi alışverişini hızlandırarak psikologların sınır ötesi hareketliliğini kolaylaştırabilir.

Kaç farklı EuroPsy sertifikası bulunmaktadır?

Temel düzey ve uzmanlık düzeyi olmak üzere toplam iki farklı EuroPsy sertifikası bulunmaktadır. Türkiye'de uzmanlık düzeyi sertifikası yalnızca psikoterapide alanı için verilebilmektedir.

Psikoterapide uzmanlık sertifikasının gereklilikleri nelerdir?

Temel düzey sertifikası üzerine asgari 150 saatlik ilave eğitim ve 3 yıllık ilave süpervizyon gerekmektedir.

Nasıl başvurabilirim?

Başvuru için ilgiyi sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Çok yakında EuroPsy Türkiye sitesindeki anlık başvuru formumu doldurarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

Sertifikaların geçerlik süresi ne kadardır?

Her iki sertifika için de geçerlik süresi 7 yıldır.

Akademisyenler EuroPsy sertifikası alabilir mi?

Evet. Akademisyen olan adaylar da başvuru ölçütlerini karşıladıklarında EuroPsy sertifikası alabilir.

EuroPsy kayıt sistemi psikolog bulma konusunda yardımcı olabilir mi?

Evet. EuroPsy kayıt sistemine bağlı psikologları kayıt sistemi üzerinden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Avrupadaki tüm psikologlar EuroPsy kayıt sisteminde bulunabilir mi?

Hayır. Kayıt sisteminde yalnızca EuroPsy standartlarını karşılayan ve sertifikalandırılmış psikologların isimleri vardır.

EuroPsy kayıt sistemi güvenilir ve güncellenen bir sistem midir?

Evet. Psikologlar EuroPsy sertifikası almadan önce değerlendirme sürecinden geçmektedir. Ayrıca psikologlar uzmanlıklarını ilave etkinlik ve eğitimlerle korumak ve sürdürmek zorundadır. Kayıt sistemi en az ayda bir güncellemeye tabidir.

EuroPsy, psikiyatristleri de kapsıyor mu?

Hayır. Psikiyatrist, tıp dalından farklı bir meslek elemanıdır.

Başka bir ülkedeki psikoloğa danışmak mümkün müdür?

Evet. EuroPsy kayıt sistemi başka ülkelerdeki psikologları bulmaya yardım eder. 


100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr/europsy/
bilgi@psikolog.org.tr

EuroPsy
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 EuroPsy - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.