TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
EuroPsy | Türk Psikologlar Derneği

EuroPsy - Türk Psikologlar Derneği


Derneğimiz tarafından yayınlanan güncel duyuru ve haberlere bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Bütün haber ve duyuruları görüntülemek için 'Tüm Haberler' kısmına tıklayınız.


TÜM HABERLER
EuroPsy Tarihçesi

Avrupa Psikoloji Sertifikası, kısaca EuroPsy, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından sağlanan ve Avrupa’daki 39 üye ülkenin psikoloji derneklerini bir araya getiren bir standarttır. Avrupa Birliğinin tüm ülkelerini kapsayan federasyon, uygulamaları paylaşmak ve inisiyatifler ile gelişmeler konusunda iş birliği yapmak üzere 12 Avrupa ülkesini 1981 yılında bir araya getirdi.Her iki yılda bir genel kurul düzenleyen EFPA, EuroPsy sertifikası sahibi olan meslek mensuplarının kaydını tutar ve EuroPsy sertifikasyon sisteminin gözetimi ve kalite güvencesinden sorumludur. EFPA’nın Avrupa Değerlendirme Komitesi olarak anılan EAC/SEAC, EuroPsy’ın gelişmesinden ve izlenmesinden; her ülkenin Ulusal Ödüllendirme Komiteleri (NAC/SNAC) ise, bireysel başvuruların değerlendirilmesinden, sertifikalandırılmasından ve adaylara takdim edilmesinden sorumludur.


EuroPsy Nedir, Ne İşe Yarar?

EuroPsy, mesleki standartları saptayarak bir psikoloğun meslek icrasında yeterli olup olmadığı konusunda hizmeti alacak olan bireylere yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir belgelendirme (sertifikasyon) sistemidir. Bu sertifika danışanları, işverenleri ve diğer meslek uzmanlarını ilgili psikolğun mesleki yeterlikleri ve etik taahhütleri hakkında bilgilendirirken psikologların olduğu kadar danışanların da mobilitesini destekler. Öte yandan psikologlara temel eğitim ve ileri mesleki gelişim için rehberlik eder.


EuroPsy’ın temel amaçları başlıca

  • (a) Danışana ve işverene karşı psikoloğun eğitim düzeyini, mesleki yeterliğini ve etik duruşunu garanti etmek;
  • (b) Psikologların hareketliliğini ve sınır ötesi hizmetleri kolaylaştırmak(*) ve
  • (c) Psikologlara Avrupa’nın her yerinde mesleki eğitimlerini geliştirme imkanı tanımak olarak sıralanabilir.

(*)Bu madde Türkiye’nin AB üyesi olduğu koşulda mümkündür.


Bilindiği üzere EFPA’ya katılan her ülkenin psikologlar için etik kodları ve etik davranış ve ihlallerini izlemek için bir sistemi olması gerekmektedir. EuroPsy psikologları, EFPA etik metakodunda ve uygulama yaptıkları ülkenin ulusal etik kodunda yer alan etik standartları izleme taahhüdünde bulunmaktadır. Bu noktada, ulusal kod ihlalinin EuroPsy kayıt sisteminden çıkarılmaya yol açabileceği göz ardı edilmemelidir.


EuroPsy Sertifika Türleri

1-Temel Düzey Sertifika

2-Uzmanlık Düzeyi Sertifikası


olarak işletilmekte olup EuroPsy tarafından hali hazırda tanımlanmış olan uzmanlık alt alanları ise (a) psikoterapi ile (b) iş ve örgüt psikolojisidir.


Temel düzey sertifika: uzmanlığı bulunmayan meslek mensuplarının yetkinlikleri için düzenlenmektedir.


Uzmanlık düzeyi sertifikası: psikoterapi, örgütsel psikoloji, eğitim psikolojisi gibi daha fazla uzmanlık gerektiren alanlarda ileri düzey bir yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için geliştirilmiştir. Psikologlar, lisans eğitimi üzerine ilave bir uzmanlık eğitimi ve süpervizyonlu uzmanlık uygulamalarının ardından uzman olarak nitelendirilmektedir.


Avrupa'da Tanınma

EFPA üyesi 39 derneğin birçoğu psikolog unvanının yasal olarak tanınmasına ve korunmasına sahiptir. Psikolog unvanını kullanan kişiler bu unvanın yasal gereksinimlerini yerine getirmişlerdir. Unvanı ve psikolog olarak çalışma hakkını belirleme ve yasama yetkisine sahip olan tüzel kişiliğe “yetkili makam” adı verilir. Bu genellikle bir bakanlık veya yasal yetki ve sorumluluğu olan profesyonel bir organizasyondur. Üye olan başka bir devletten bir profesyonel bu düzenlenmiş mesleği uygulamak istediğinde bu karardan yetkili makamlar sorumludur. Hizmetin sağlanması durumunda öncelikle bu otoriteye bildirge gönderilmelidir (Kaynak: EU Single Market). Diğer ülkelerle ilgili daha fazla bilgi için, Avrupa Komisyonu web sitesinde bulunan AB üye devletleri ile İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre'deki Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “Meslekler” veritabanına başvurabilirsiniz.


Dünya'da Tanınma

Avrupa dışındaki ülkeler arasında hareket etmek isteyen psikologlar eşdeğer yeterlilik değerlendirme sistemleriyle karşı karşıyadır. Bölgesel olarak karşılıklı tanıma geliştirmek için bazı girişimler olmasına rağmen, mobil psikologların uluslararası olarak ilgili yetkili makamlar aracılığıyla yeterlilik tanınmasından geçmeleri gerekmektedir.


Avrupa Ödüllendirme Komitesi

EuroPsy Avrupa Ödüllendirme Komitesi (AÖK), bir başkan ve en fazla on iki üyeden oluşmaktadır. Adaylar, EFPA üyesi dernekler tarafından önerilir. Üyeler, EFPA Yönetim Kurulu tarafından en fazla dört yıllık bir dönem için atanır ve üyelikleri bir kez yenilenebilir. Bu komite uygulamacı olarak çalışanlar ile psikologların eğitiminde rol alıp üniversitelerde çalışanlar arasında bir denge sağlamakla yükümlüdür. Ulusal Ödüllendirme Komitelerinin (UÖK) tanınması ile EuroPsy ve düzenlemelerinin yönetim ve sorumluluğu Avrupa Ödüllendirme Komitesine (AÖK) aittir.


Ulusal Ödüllendirme Komiteleri

EuroPsy sertifikalandırma sürecinde EFPA üyesi derneğin en önemli görevlerinden biri, bir ulusal ödüllendirme komitesini aday göstermektir. İlgili ülkedeki tüm psikologları mümkün olduğunca temsil etmesi gereken bu komite, EuroPsy ile ilgili tüm sorumlulukları taşımaktadır. Üye derneğin aday gösterdiği ulusal ödüllendirme komitesi, Avrupa Ödüllendirme Komitesi tarafından onaylanmaktadır. Bu onayı takiben EuroPsy sertifika başvurularını ilgili ulusal ödüllendirme komitesi kabul ederek değerlendirmeye alır. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde temel düzey ve uzmanlık düzeyi için iki ayrı ödüllendirme komitesi görev yapmaktadır.TEMEL DÜZEY ULUSAL ÖDÜLLENDIRME KOMİTESİ (UÖK)

Özden YALÇINKAYA ALKAR Başkan
Gülsen ERDEN Üye
Müjgan İNÖZÜ MERMERKAYA Üye
Yonca TOKER GÜLTAŞ Üye
Yasemin KAHYA Üye(psikoterapi) UZMANLIK DÜZEY ULUSAL ÖDÜLLENDIRME KOMİTESİ (PU-UÖK)

Esin YILMAZ SAMANCI Başkan ve UÖK bağlantı kişisi
Işıl BİLİCAN YURTERİ Üye
Zeynep TÜZÜN Üye
Volkan GÜLÜM Üye
Sevinç GÖRAL ALKAN ÜyeAYRINTILI BİLGİ İÇİN

Tuğba ÇAPAR TAŞKESEN Komiteler İrtibat Sorumlusu
Cebrail POLAT Türk Psikologlar Derneği Genel Koordinatörü

Temel-Uzman Düzey Başvuru Formu ve Ücretler

Başvuru formunu doldurmadan önce lütfen EuroPsy Yönetmeliği 'ni dikkatle okuyunuz.

EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası (Temel Düzey) ve (Uzman Düzey) için başvuru ücreti (Haziran 2023 itibariyle) 300 Euro olarak işletilmektedir. Başvuru ücretinin aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir:Önemli Hususlar

Başvuruların hangi durumlarda ret şeklinde sonuçlanabileceğiyle ilgili bilgiler EuroPsy Uygulama Kılavuzu'nda mevcuttur. Adayların eğitimlerinin uygunluğu, EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası yönetmeliğinde sunulan temel ölçütler ile Türk Psikologlar Derneği akreditasyon ilkeleri doğrultusunda, EuroPsy Ulusal Ödüllendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Başvurunun reddi durumunda, başvuru ücretinin iadesi söz konusu olmayacaktır.Şimdi Başvur

Çok yakında.

Psikolog Sorgula

EuroPsy sertifikasına sahip meslek mensuplarını sorgulayabilirsiniz.

SORGULA

Kurumsal

Türk Psikologlar Derneğinin kurumsal internet sitesine erişmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.

DERNEK