TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
EuroPsy | Türk Psikologlar Derneği

EuroPsy - Türk Psikologlar Derneği


Derneğimiz tarafından yayınlanan güncel duyuru ve haberlere bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Bütün haber ve duyuruları görüntülemek için 'Tüm Haberler' kısmına tıklayınız.


TÜM HABERLER
EuroPsy Tarihçesi

Avrupa Psikoloji Sertifikası, kısaca EuroPsy, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından sağlanan ve Avrupa’daki 39 üye ülkenin psikoloji derneklerini bir araya getiren bir standarttır. Avrupa Birliğinin tüm ülkelerini kapsayan federasyon, uygulamaları paylaşmak ve inisiyatifler ile gelişmeler konusunda iş birliği yapmak üzere 12 Avrupa ülkesini 1981 yılında bir araya getirdi.Her iki yılda bir genel kurul düzenleyen EFPA, EuroPsy sertifikası sahibi olan meslek mensuplarının kaydını tutar ve EuroPsy sertifikasyon sisteminin gözetimi ve kalite güvencesinden sorumludur. EFPA’nın Avrupa Değerlendirme Komitesi olarak anılan EAC, EuroPsy’ın gelişmesinden ve izlenmesinden; her ülkenin Ulusal Değerlendirme Komitesi (NAC) ise, bireysel sertifikaların değerlendirilmesinden ve adaylara takdim edilmesinden sorumludur.


EuroPsy Nedir, Ne İşe Yarar?

EuroPsy, mesleki standartları saptayarak bir psikoloğun meslek icrasında yeterli olup olmadığı konusunda hizmeti alacak olan bireylere yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir belgelendirme (sertifikasyon) sistemidir. Bu sertifika danışanları, işverenleri ve diğer meslek uzmanlarını ilgili psikolğun mesleki yeterlikleri ve etik taahhütleri hakkında bilgilendirirken psikologların olduğu kadar danışanların da mobilitesini destekler. Öte yandan psikologlara temel eğitim ve ileri mesleki gelişim için rehberlik eder.


EuroPsy’ın temel amaçları başlıca

  • (a) Danışana ve işverene karşı psikoloğun eğitim düzeyini, mesleki yeterliğini ve etik duruşunu garanti etmek;
  • (b) Psikologların hareketliliğini ve sınır ötesi hizmetleri kolaylaştırmak(*) ve
  • (c) Psikologlara Avrupa’nın her yerinde mesleki eğitimlerini geliştirme imkanı tanımak olarak sıralanabilir.

(*)Bu madde Türkiye’nin AB üyesi olduğu koşulda mümkündür.


Bilindiği üzere EFPA’ya katılan her ülkenin psikologlar için etik kodları ve etik davranış ve ihlallerini izlemek için bir sistemi olması gerekmektedir. EuroPsy psikologları, EFPA etik metakodunda ve uygulama yaptıkları ülkenin ulusal etik kodunda yer alan etik standartları izleme taahhüdünde bulunmaktadır. Bu noktada, ulusal kod ihlalinin EuroPsy kayıt sisteminden çıkarılmaya yol açabileceği göz ardı edilmemelidir.


EuroPsy Sertifika Türleri

1-Temel Düzey Sertifika

2-Uzmanlık Düzeyi Sertifikası


olarak işletilmekte olup EuroPsy tarafından hali hazırda tanımlanmış olan uzmanlık alt alanları ise (a) psikoterapi ile (b) iş ve örgüt psikolojisidir.


Temel düzey sertifika: uzmanlığı bulunmayan meslek mensuplarının yetkinlikleri için düzenlenmektedir.


Uzmanlık düzeyi sertifikası: psikoterapi, örgütsel psikoloji, eğitim psikolojisi gibi daha fazla uzmanlık gerektiren alanlarda ileri düzey bir yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için geliştirilmiştir. Psikologlar, lisans eğitimi üzerine ilave bir uzmanlık eğitimi ve süpervizyonlu uzmanlık uygulamalarının ardından uzman olarak nitelendirilmektedir.


Avrupa'da Tanınma

EFPA üyesi 39 derneğin birçoğu psikolog unvanının yasal olarak tanınmasına ve korunmasına sahiptir. Psikolog unvanını kullanan kişiler bu unvanın yasal gereksinimlerini yerine getirmişlerdir. Unvanı ve psikolog olarak çalışma hakkını belirleme ve yasama yetkisine sahip olan tüzel kişiliğe “yetkili makam” adı verilir. Bu genellikle bir bakanlık veya yasal yetki ve sorumluluğu olan profesyonel bir organizasyondur. Üye olan başka bir devletten bir profesyonel bu düzenlenmiş mesleği uygulamak istediğinde bu karardan yetkili makamlar sorumludur. Hizmetin sağlanması durumunda öncelikle bu otoriteye bildirge gönderilmelidir (Kaynak: EU Single Market). Diğer ülkelerle ilgili daha fazla bilgi için, Avrupa Komisyonu web sitesinde bulunan AB üye devletleri ile İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre'deki Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “Meslekler” veritabanına başvurabilirsiniz.


Dünya'da Tanınma

Avrupa dışındaki ülkeler arasında hareket etmek isteyen psikologlar eşdeğer yeterlilik değerlendirme sistemleriyle karşı karşıyadır. Bölgesel olarak karşılıklı tanıma geliştirmek için bazı girişimler olmasına rağmen, mobil psikologların uluslararası olarak ilgili yetkili makamlar aracılığıyla yeterlilik tanınmasından geçmeleri gerekmektedir.


Avrupa Değerlendirme Komitesi

EuroPsy Avrupa Değerlendirme Komitesi (ADK), bir başkan ve en fazla on iki üyeden oluşmaktadır. Adaylar, EFPA üyesi dernekler tarafından önerilir. Üyeler, EFPA Yönetim Kurulu tarafından en fazla dört yıllık bir dönem için atanır ve üyelikleri bir kez yenilenebilir. Bu komite uygulamacı olarak çalışanlar ile psikologların eğitiminde rol alıp üniversitelerde çalışanlar arasında bir denge sağlamakla yükümlüdür. Ulusal Değerlendirme Komitelerinin (UDK) tanınması ile EuroPsy ve düzenlemelerinin yönetim ve sorumluluğu Avrupa Değerlendirme Komitesine (ADK) aittir.


Ulusal Değerlendirme Komiteleri

EuroPsy sertifikalandırma sürecinde EFPA üyesi derneğin en önemli görevlerinden biri, bir ulusal değerlendirme komitesini aday göstermektir. İlgili ülkedeki tüm psikologları mümkün olduğunca temsil etmesi gereken bu komite, EuroPsy ile ilgili tüm sorumlulukları taşımaktadır. Üye derneğin aday gösterdiği ulusal değerlendirme komitesi, Avrupa Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanmaktadır. Bu onayı takiben EuroPsy sertifika başvurularını ilgili ulusal değerlendirme komitesi kabul ederek değerlendirmeye alır. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde temel düzey ve uzmanlık düzeyi için iki ayrı değerlendirme komitesi görev yapmaktadır.TEMEL DÜZEY ULUSAL DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ

Elif BARIŞKIN Başkan
Banu CANGÖZ Üye
Tülin GENÇÖZ Üye
Canan SÜMER Üye
Mehmet ESKİN U-UDK TemsilcisiUZMANLIK DÜZEY ULUSAL DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ

Mehmet ESKİN Başkan
Güler OKMAN FİŞEK Üye
Nuray KARANCI Üye
Elif BARIŞKIN Üye
Hanna Nita SCHERLER ÜyeAYRINTILI BİLGİ İÇİN

Nuray MUSTAFAOĞLU ÇİÇEK Komiteler İrtibat Sorumlusu
Gökberk OĞUZ Tescil ve Uluslarası İlişkiler Sorumlusu


Sıkça Sorulan Sorular

Faaliyetlerimiz hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

SORULARA GİT

Psikolog Sorgula

EuroPsy sertifikasına sahip meslek mensuplarını sorgulayabilirsiniz.

SORGULA

Kurumsal

Türk Psikologlar Derneğinin kurumsal internet sitesine erişmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.

DERNEK

100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr/europsy/
bilgi@psikolog.org.tr

EuroPsy
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 EuroPsy - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.