TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Türk Psikoloji Bülteni | Genel Merkez

Türk Psikoloji Bülteni


Türk Psikoloji Bülteni

Cilt 13 (2007) - Sayı 41

Kapak - Künye - İçindekiler


Panel: Sinemada Psikoterapistler ve Psikoterapi Etiği


Yazar : Bahar Köse

Araştırma Etiğinin Bir Başka Boyutu: Yazarlık Hakkının Etik Açıdan Değerlendirilmesi


Yazar : Melike Guzey

Aşırmayı Önlemek


Yazar : Nilgün Köklü

Türkiye’de Deney Hayvanları, Psikologlar ve Yerel Etik Kurullar


Yazar : Levent Şenyüz

ABD’de Psikologların Çalışmalarında Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri


Yazar : İhsan Dağ

Sosyal Psikoloji ve Erdem Etiği (Özet Çeviri)


Yazar : Dilek Atalay

ROC Analizi II: ROC Eğrisinin Bilgisayar Destekli İstatistik Programları Aracılığıyla Çizilmesi


Yazar : Sait Uluç

Psikolojik Ölçmelere İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar


Yazar : Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı

Namus Adına Cinayet: Türkiye’de Namus Cinayetlerinin İncelenmesi


Yazar : Melis Ünübol, Gözde Özbek, Sinem Özgön, Duygu Gülce, Belde Demir

Akademik Erteleme: Bir Öğrenci Klasiği


Yazar : Melike Guzey

Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği: Şizofrenide Psikososyal Tedavilere Yardımcı Bir Sivil Toplum Kuruluşu Örneği


Yazar : Muazzez Merve Yüksel

Şizofreni Hasta Ailelerinde Duygu Dışa Vurumu


Yazar : Muazzez Merve Yüksel

TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projeleri Bölüm II: Akademik Ar-Ge Destek Programlarına Başvuru Süreci


Yazar : Şeniz Çelimli

Söyleşi: Prof. Dr. E. Olcay İmamoğlu


Yazar : Zuhal Yeniçeri, Gülçin Akbaş, Leman Korkmaz

EFPA Bilimsel Faaliyetler Komitesi Çalışmaları ve 25-26 Ocak 2008 Ankara Toplantısı


Yazar : Nebi Sümer

Avrupa Psikologlar Federasyonu (EFPA) Yönetim Kurulu ve XI. Avrupa Psikoloji Kongresi (ECP 2009) Organizasyon Komitesi Toplantısı 8 Şubat 2008, Oslo - Norveç


Yazar : Şeniz Çelimli

EFPA Geropsikoloji Çalışma Grubu (Geropsychology Task Force) Çalışmaları 25-26 Ocak 2008, Brüksel, EFPA Genel Merkezi


Yazar : Banu Cangöz

EFPA Psikoterapi Çalışma Grubu Toplantısı Raporu 25-26 Nisan 2008, Brüksel


Yazar : Güler Okman Fişek

EFPA Afet, Kriz ve Travma Komitesi Toplantısı 4-5 Nisan 2008, Viyana


Türk Psikologlar Derneği 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı


Cilt 13 (2007) - Sayı 40

Kapak - Künye - İçindekiler


Niceliksel - Niteliksel Araştırma Yöntemlerindeki Çatallaşma ve Çatallaşmayı Uzlaşmaya Dönüştüren Örnek Çalışmalar


Yazar : Fatih Bayraktar

Psikolojik Ölçmenin Yeni Kuralları ve Türkiye’deki Durumu


Yazar : Mediha Korkmaz

Ölçek Uyarlaması (Adaptasyon)


Yazar : Gülçin Akbaş, Leman Korkmaz

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar


Yazar : Adnan Erkuş

ROC Analizi I: Özgüllük, Duyarlılık, Pozitif Yordayıcı Değer ve Negatif Yordayıcı Değer Hesaplamaları


Yazar : Sait Uluç

Ölçmekten Korkma, Geç Kalmaktan Kork: Psikologların Ölçmeye İlişkin Temel Kaygıları ve Olası Uzlaşma Yolları


Yazar : N. Ekrem Düzen

Emanuel Miller Memorial Konferansı 2006: Bir Müdahale Olarak Evlat Edinme Fiziksel, Sosyal-Duygusal ve Bilişsel Gelişmede Ağır Yetişmeye Meta-Analiz Kanıt


Yazar : Burcu İnan

Genç Satranç Oyuncularının Kişilik Profilleri (Özet Çeviri)


Yazar : Melike Korkmaz, Burcu İnan

Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden İkilemine Bir Barış Çağrısı


Yazar : Fatma Gökçe Özkarar

Çocuk Tanıklığı ve Çocuk Belleğinin Güvenirliği


Yazar : Mine Cihanoğlu

Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Sosyal Etki: Gelişimsel Bir Bakış Açısı (Özet Çeviri)


TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projeleri Bölüm I: Destek Programlarının Genel Tanıtımı


Yazar : Şeniz Çelimli

Söyleşi: Prof. Dr. Ferhunde Öktem


Yazar : Zuhal Yeniçeri, Başak Karagöz

2007 Yılında Farklı Kurumlar Tarafından Ödüle Layık Görülen Meslektaşlarımız


William Thierry Preyer İnsan Gelişimi Arastırmaları Mükemmellik Ödülü Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’na Verildi


EFPA Etik Komisyonu Çalışmaları


Yazar : Yeşim Korkut

Avrupa Psikologlar Federasyonu (EFPA) Başkanlar Toplantısı 5 - 6 Ekim 2007, Brüksel - Belçika


Yazar : Doğan Kökdemir

Liseli Gençlere Psikososyal Destek Projesi İzmir’de Başladı


2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’ne Çağrı


Yazar : Nurhan Er

15. Ulusal Psikoloji Kongresi


Cilt 12 (2006) - Sayı 39

Kapak - Künye - İçindekiler


Psikolojinin Değişen Paradigması ve Değişmeyen Sorunları


Yazar : Sibel A. Arkonaç

Psikolojik Bilgide Yerel İnsan Tasarımı


Yazar : Sibel A. Arkonaç

Théodule Ribot’un Muğlak Pozitivizmi: Bilimsel Fransız Psikolojisinin Oluşumundaki Felsefi k ve Epistemolojik Stratejiler


Yazar : Müge Ersoy Kart

Türkiye’de Klinik Psikoloji: Varolan Durum, Sorunlar, Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Öneriler


Yazar : Nesrin Hisli Şahin

Aile Mahkemelerindeki Psikologların Görev Alanı: Uygulama, Eksiklikler ve Öneriler


Yazar : Işıl Çoklar, Dünya Polat

Amerikan Psikoloji Birliği (APA) Tarafından Hazırlanmış Olan Çocuk Velayeti Değerlendirme İlkeleri


Yazar : Işıl Çoklar

Çocuk Cinsel İstismarı Vakalarında Adli Görüşme: Günümüz Teknikleri ve Gelecekteki Yönelimler


Yazar : Elif Ersoy

Psikoloji ve Ölüm


Yazar : Zümrüt Gedik

II. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Psikoloji Konferansı ve “Amman Protokolü”


Yazar : Gonca Soygüt

Ürdün Psikoloji Derneği ve Türk Psikologlar Derneği Arasındaki İşbirliği Sözleşmesi


Yazar : Gonca Soygüt

Dünyada Akıl Sağlığını Geliştirme Eylemine Yönelik Amman Bildirisi


XII. Avrupa Psikoloji Kongresi 2011’de İstanbul’da


Yazar : Şeniz Çelimli

Klinik Psikoloji Sempozyumu III


Yazar : Işık Savaşır

I. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi


Yazar : İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nin Ardından...


Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Hizmet Ödülü 2007 Prof. Dr. Nail Şahin’e Verildi


Bülten’den Haberler


Cilt 12 (2006) - Sayı 38

Kapak - Künye - İçindekiler


Bilimsel Öneri Üretmede Korkularımız


Yazar : Hakan Çetinkaya

Bilimin Sınırları, Yöntemi, Bilim Üreticilerin Sorumlulukları ve Psikolojiye Dair


Yazar : Nurhan Er

Psikolojide İndirgemecilik


Yazar : Gizem Arıkan

Psikolojide Kontrol Problemi


Yazar : Müge Aslankara, Nevin Aydemir, Elif Körpe, Emre Ünver

Psikolojide, Göç Çalışmalarındaki Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri


Yazar : Zübeyit Gün

İlköğretimde Zorbalık ve Kurban Olma: Ergenlik Öncesi Çocuklarda Zorbaların, Kurbanların, Zorba/Kurbanların ve Katılmayan Grubun Karşılaştırılması


Yazar : Fatih Bayraktar

Cinsel Senaryolar (Şemalar) ve Heteroseksüel Saldırganlık


Yazar : Hatem Öcel

Sınır Kişilik Bozukluğu Hastası: Psikodinamik Perspektiften Tanı, Kuram ve Tedavi Üzerine Bir Güncelleme


Yazar : Yasemin Önder

Toplumsal Cinsiyet Sosyalleşmesine İlişkin Kuramlar


Yazar : Özlem D. Gümüş

11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nin Ardından...


Yazar : Kongre Düzenleme Kurulu

14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nin Ardından...


Yazar : Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

Klinik Uygulamalar ve Hayvan Laboratuvarı Araştırmalarından Çıkartılan Dersler


Yazar : J. Bruce Overmier

Erken Dönemde Bağlanma ve Sonraki Gelişim Üzerindeki Etkileri


Yazar : Ross A. Thompson

Türkiye Ulusal Ruh Sağlığı Politika Raporunun Değerlendirilmesi


Yazar : İhsan Dağ

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı


Yazar : Nurdan Ökten

1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi


Yazar : Kongre Düzenleme Kurulu

Bülten’den Haberler


Yazar : Okan Cem Çırakoğlu
Cilt 11 (2005) - Sayı 37

Kapak - Künye - İçindekiler


Dernekten Haberler


14. Ulusal Psikoloji Kongresi


Yazar : İhsan Dağ

Türk Psikologlar Derneği Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi İç Yönetmeliği


Siyaset Psikolojisi Nedir?


Yazar : Özlem D.Gümüş

Post-Modernlik, Kimlik Siyaseti ve Siyaset Psikolojisi Üzerindeki Diğer Siyasi Etkiler


Yazar : Özlem D.Gümüş

Siyasal Düşünmeye Nörobilişsel Yaklaşım


Yazar : Özgür Güldü

Kamuoyu ve Propaganda


Yazar : Sevgi Duman

Irkçılığa Psikolojik Bakış


Yazar : Damla Çimen

Farklı Fakültede Okuyan Öğrencilerin Siyasal İdeolojileri, Otoriteryanizm ve Dindarlık Düzeyleri


Yazar : Melis Çelik

İngiliz Avam Kamarasındaki Siyasi İnanç Sistemleri ve Bilişsel Tarz


Yazar : Derya Hasta

Algılanan Grup Statüsü Farklılıkları ile Cinsiyet, Etnik Köken ve Dinin Sosyal Baskınlık Yönelimi Üzerindeki Etkisi


Yazar : Derya Hasta

Sokağın Dili ve İnsan Bilimlerinin Münzeviliği


Yazar : Canani Kaygusuz

Siyaset Psikolojisi Kapsamında Türkçe Yayımlanmış Araştırma ve Yazılar


Yazar : Derya Hasta

Güvenli Sürücülüğü Etkileyen Etkenler


Yazar : Pınar Çınar

İnternetin Patolojik Kullanımına İlişkin Araştırmalar


Yazar : Özgen Yalçın

Kongre ve Sempozyumlar


Cilt 11 (2005) - Sayı 36

Kapak - Künye - İçindekiler


10 Mayıs Avrupa Psikologlar Günü


Yazar : Türk Psikologlar Derneği

II. Klinik Psikoloji Sempozyumu


Yazar : Işık Savaşır

Yasa Komisyonu Çalışmaları


Türk Psikoloji Dergisi Web Sitesi Yayın Hayatına Başladı


Yazar : Okan Cem Çırakoğlu

TPD İstanbul Şubesi Etkinlikleri


TPD İzmir Şubesi Etkinlikleri


X.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinin Ardından


Yazar : Azmi Varan

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümünün Psikoloji Eğitimine İlişkin Görüşleri


Yazar : Nesrin Hisli Şahin

Psikoloji Eğitiminde Minimum Standartlar ve Avrupa Psikoloji Diploması ile İlgili Değerlendirme Çalışması


Yazar : İhsan Dağ

Psikoloji Eğitiminde Temel Standartlar ve Stratejik Plan


Yazar : Nebi Sümer

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünün Türkiyede Psikoloji Eğitimi Konusundaki Görüşleri


Yazar : Güler Okman Fişek

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümünün Psikoloji Eğitimine İlişkin Görüşleri


Yazar : Hamit Coşkun

Psikoloji Eğitiminin Kalitesi ve Ölçümü


Yazar : Hasan G.Bahçekapılı

Gelişim ve Çocuk Rehabilitasyonu


Yazar : Hale Aksuna Ergenç

Cinsiyet Konusu Çalışılmaya Devam Edilmeli mi?


Yazar : M. Burcu Cantekinler

Sosyal Psikolojide Cinsiyet ve Sözsüz İletişim


Yazar : Musa Saraç

Cinsiyet ve Ruhsal Hastalıklar


Yazar : Pınar Çınar

Pornografinin Sosyal Psikolojik Boyutları


Yazar : Zuhal Yeniçeri

Kadınlar ve Erkekler Farklı Liderlik Tarzlarına mı Sahiptir?


Yazar : Elif Özdil

Hangimiz Daha Saldırgan?


Yazar : Pınar Çınar

Cloningerin Psikobiyolojik Kişilik Kuramı


Yazar : Haluk Arkar

İş Yaşamında Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbalık/Taciz (Mobbing)


Yazar : Tarık Solmuş

İnternette Mahremiyet: Güvenlik ve Güvenliği Sağlama Yolu


Yazar : Tarık Solmuş

Kongre ve Sempozyumlar


Cilt 10 (2004) - Sayı 34-35

Kapak - Künye - İçindekiler


Dernekten Haberler


Türk Psikologlar Derneği Pekinde


Yazar : Gonca Soygüt

Etik Konulu Sempozyumdan İzlenimler


Yazar : Yeşim Korkut

EFPA-Dernek Başkanları Toplantısı, Brüksel


XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi incToplumsal Barış: Dün, Bugün ve Yarıninc


Yazar : Ayla Dönmez

TPDnin Döner Sermaye Yasasında Yapılan Değişiklikle İlgili Olarak Sağlık Bakanlığı ile Teması


Stresin Nedenleri ve Açıklayıcı Kuramlar


Yazar : Sevil Akman

Stresin Psikofizyolojisi ve Strese Bağlı Bedensel Hastalıklar


Yazar : Esen Dinçel

Streste Zihnin Rolü ve Strese Bağlı Zihinsel/Ruhsal Hastalıklar


Yazar : Fatma Uçar

Stresle Başetmede Zihinsel Yöntemler


Yazar : Meriç Onbaşıoğlu

Stres Yönetimi: Bedene Yönelik Teknikler


Yazar : Fatoş Sinem Gökçe

Bilişsel Yaklaşıma Göre Kontrol Algısı ve Stresle Başaçıkma


Yazar : Mine Oğul

Ergenlerde Stresle Başaçıkma Tarzları ile Cinsiyet Arasındaki İlişki


Yazar : A.Sinem Aksaç

Stres ve Üreme


Yazar : Belgin Üstün

Günümüz Psikolojisinin Renkleriyle Çağdaş Psikoloji Portresi


Yazar : Nurhan Er

Güvenlik Psikolojisi ve Endüstriyel-Klinik Psikoloji


Yazar : Müge Ersoy Kart

İş Yaşamı, Denetim Odağı ve Beş Faktör Kişilik modeli


Yazar : Tarık Solmuş

Kongre ve Sempozyumlar


HAKKINDA


YAYIN KURULU


YAYIM İLKELERİ

100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.