TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Şeffaflık Belgeleri | Genel Merkez

Şeffaflık Belgeleri


Faaliyet raporları, kurumsal raporlar ve performans verilerine erişebilirsiniz.Şeffaflık Belgeleri

Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

2018-2021/I. Çeyrek Konsolide Faaliyet Raporu

2016-2018 Dönemi Faaliyet Raporu

2014-2016 Dönemi Faaliyet Raporu

2012-2014 Dönemi Faaliyet Raporu

2010-2012 Dönemi Faaliyet Raporu

2008-2010 Dönemi Faaliyet Raporu

2006-2008 Dönemi Faaliyet Raporu

2002-2004 Dönemi Faaliyet Raporu

2000 Faaliyet Raporu

1999 Faaliyet Raporu

1998 Faaliyet Raporu

1997 Faaliyet Raporu

1996 Faaliyet Raporu

1995 Faaliyet Raporu

1994 Faaliyet Raporu

1993 Faaliyet Raporu

1992 Faaliyet Raporu

1991 Faaliyet Raporu

1990 Faaliyet Raporu

1989 Faaliyet Raporu

1988 Faaliyet Raporu

1986 Faaliyet Raporu

1985 Faaliyet Raporu

1983 Faaliyet Raporu

1982 Faaliyet Raporu

1979 Faaliyet Raporu

1978 Faaliyet Raporu

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

32. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2018) (E.35)

31a. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2017)

31. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2016) (E.34)

30. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2014)

29. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2012) (E.32)

28. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2010) (E.31)

27a. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2010) (E.30)

27. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2008) (E.29)

26. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2006) (E.28)

25. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2004) (E.27)

24. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2002)

23. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2001) (E.25)

22. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2000) (E.24)

21. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1998) (E.22)

20a. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1998) (E.22)

20. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1998) (E.21)

19. Olağan Genel Kurul Toplantısı 3. Oturum Tutanağı (1997) (E.20)

19. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1997)

18. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1996)

17. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1995)

16. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1994)

15. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1993)

14. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1992)

13. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1990)

12. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1989)

11. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1988)

10. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1987)

9. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1986)

8. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1985)

7. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1984)

6. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1983)

5. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1982)

4. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1981)

3. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1979)

2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1978)

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1977)

Personel Performans Verileri

Türk Psikologlar Derneği ve bağlı kuruluşları kadrosunda görev yapan tüm personel için bireysel performansın iletişim becerileri, verimlilik, sürdürülebilirlik ve etkililik yönünden değerlendirilebilmesi amacıyla 270° değerlendirme esasları uygulanmaktadır. Buna göre her bir personel için sorumlu oldukları yöneticileri, eş pozisyonda görev yaptıkları çalışma arkadaşları ve sorumlulukları altındaki çalışanlar ile görevleri gereği iş/hizmet ilişkisi içerisinde oldukları teşkilat üyeleri, aşağıdaki başlıklarda 0-6 arası Likert usulü görüş beyanında bulunmaktadır.

 1. Olayları ve düşünceleri doğru sözcüklerle yazılı veya sözlü olarak anlaşılır şekilde aktarır.
 2. Kurumsal yazılı ve sözlü iletişim kurallarına uyar.
 3. İfadelerine özen gösterir, her zaman tutarlı konuşur.                 
 4. İletişimde olduğu kişinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.
 5. Göreviyle ilgili tekniği, mevzuatı ve işleyişi başkalarına sormasına ihtiyacı yoktur.
 6. Yeni teknoloji, bilgi ve ürünleri takip eder ve bunlara uyum sağlamıştır.
 7. Görevinin gerektirdiği bilgi altyapısına sahiptir.
 8. İş süreçlerini iyileştirmek ve/veya hızlandırmak için çaba gösterir.
 9. Herhangi bir sorunla karşılaştığında sorunu kavrar ve sebeplerini sağlıklı olarak teşhis edebilir.
 10. Sorun hakkında mevcut çözüm seçeneklerini değerlendirerek uygun çözüm seçeneğini belirler.
 11. Sorun'un ayrıntılarına dikkat eder ve çözüme zamanında kavuşturmak için özen gösterir.
 12. Derneğin kural ve işleyişlerini bilir, bunları uygulamaya özen gösterir.
 13. Göreviyle ilgili hazırlanan rapor, bilgilendirme, güncelleme gibi belgeleri takip eder.
 14. Görevini yerine getirirken derneği maddi ve manevi anlamda gözetir.
 15. Derneğin kültürel özelliklerini, yazılı ve yazılı olmayan değer ve normlarını bilir.
 16. Verdiği kararlarda derneğin iç denge ve dinamiklerini göz önünde bulundurur; görevini kurum kültürüne uygun olarak yerine getirir.
 17. Kendisinden talep edilen destek ve görevleri sahiplenir.
 18. Sorumluluklarını, işin gereklerine uygun bir biçimde tamamlamak için gerekli kontrolleri yapar.
 19. Destek sağlamak ve yardımcı olmakta gayretlidir.
 20. Gerektiğinde farklı konulardaki görevleri bir arada yürütebilir.
 21. Yaptığı işe önem verir; tutum ve davranışları ile hizmet sunumuna özen gösterir.
 22. Verilen işleri süresi içinde, iş akışında gecikmelere neden olmadan tamamlar.
 23. Sorumluluğundaki işlerin tamamlanması için gerektiğinde ek çalışmalara katılma konusunda istekli olduğu kanaatindeyim.
 24. İşini daha iyi yapma konusunda istekli olduğunu düşünüyorum.
 25. Mevcut sorumluluklarını ve görev alanının sınırlarını bilir.
 26. İşini daha iyi yapma konusunda iş birliklerine açıktır.
 27. Değişikliklere ve yeniliklere kısa sürede uyum sağlar, öğrenme yeteneği yüksektir.
 28. Öğrendiklerini işine yansıttığını düşünüyorum.
 29. Genel tutumu yapıcıdır.
 30. Uyumlu ve verimli bir şekilde, gerektiğinde iş birliği içinde çalışır.
 31. Bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşır.
 32. Görüş ve düşüncelerini açık ve net olarak ifade eder.
 33. İletişimi saygılıdır.
 34. Çalışma disiplinine uygun hareket ettiğini düşüyorum.
Proje ve Ortaklıklara İlişkin Diğer Raporlar

SomaDA Psikososyal Destek Merkezleri Faaliyet Raporu (2015)

SomaDA Projesi Faaliyet Raporu (2014)

SomaDA Psikososyal Destek Merkezleri Faaliyet Raporu (2014)


100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.