TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Görüş ve Politika Metinleri | Genel Merkez

Görüş ve Politika Metinleri
Görüş ve Politika Metinleri

Meslek Yasası ve Bağımsız Çalışma Mevzuatı Çalışmaları

Psikologlar Meslek Yasası Taslağı 2022

Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Bağımsız Çalışmasına İlişkin Mevzuat Taslağı 2019

Meslek Yasası Çalışmaları Kitapçığı 2008

Psikologlar ve Psikologlar Odası ve Birliği Kurulmasına Hakkındaki Yasa Taslağı 1996

Resmi Görüş ve Açıklamalar

Açık Öğretimde Psikoloji Lisans Programı hk. 16.07.2020

Personel Alımlarında Sözlü Sınav Uygulaması hk. 17.05.2019

Sağlık Bilimi Lisansiyeri Sayılmayan Meslek Mensupları için Yönlendirme 11.04.2019

Manevi Danışmanlık Meslek Standardı Taslağı hk.27.02.2019

Ruh Sağlığı Kanun Teklifi hk. 19.01.2019

Adli Görüşme Odaları ile Ceza ve Tevkifevlerindeki Fiziki Koşullar hk. 01.10.2018

Psikoloji Lisans Programları Tercihinde Bulunacak Öğrenci Adaylarının Dikkatine 30.07.2018

Ruh Sağlığı Yasa Teklifindeki Klinik Psikolog Tanımına Dair Şerh 24.07.2018

Klinik Psikolog Tanımında Yapılmak İstenen Değişiklik hk. 10.07.2018

Hayvana Şiddet hk. 18.06.2018

Ortak Olmayın 08.06.2018

Sahte Psikologlar hk. 07.05.2018

WISC-Rın Geçerliği hk. 03.04.2018

Meslektaşlarımız Akademisyen Psikologların Yanındayız 02.02.2016

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Standartları hk. 29.01.2016

Görevden Uzaklaştırılan Akademisyenler hk. 15.01.2016

Sınırda Yaşanan Savaş hk. 13.10.2014

Soma Faciası hk. 15.04.2014

Psikoloji Bölümlerindeki Durum hk. 04.11.2013

Sağlık Reformu Yasa Tasarısına İlişkin Görüş 14.04.1993

Basından

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim

Adli ve İdari Dava ve İşlemler

Suç Duyuruları ile Sahte Psikolog DavalarıHak sahibi olmamasına karşın “psikolog” veya “klinik psikolog” unvanını kullanan ya da bu mesleklerin yetki ve görev alanına giren faaliyetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen kişiler (sahte psikologlar) hakkında cumhuriyet başsavcılıkları ve il sağlık müdürlükleri başta olmak üzere adli ve idari mercilere yapılan suç duyuruları ile henüz sonuçlanmayan sahte psikolog davalarının listesi

B** G** İstanbul Anadolu CBs.
N** K** Karşıyaka CBs.
P** D** İzmir CBs.
D** B** Çorum CBs.
E** B** İstanbul Anadolu CBs.
C** A**  Sakarya CBs.
M** A** B**  Söke CBs.
R** T**  Yozgat CBs.
G** E**  Ankara CBs.
A** K**  Adana CBs.
N** G**  Ankara CBs.
E** B** K** İstanbul Anadolu CBs.
N** B** İstanbul CBs.
E** Ş** İstanbul 17. Asliye Ceza M.
B** K**  Ankara CBs.
S** D**  Bakırköy CBs.
Ş** S**  Antalya 14. Asliye Ceza M.
G** H** İzmir CBs.
A** T** Ü**  (1)İstanbulİSM (2)İstanbulİMEM
B** A** İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza M.
F** Ü** İzmir 18. Asliye Ceza M.
Z** E** Ş** İstanbul CBs.
B** P** C** İstanbul CBs.
S** D** T**  Kocaeli CBs.
B** Y**  Karşıyaka 6. Asliye Ceza M.
M** Y**  Ankara CBs.
İ** H** M**  Adana CBs.
S** D**  Ankara CBs.
A** D**  Kayseri 16. Asliye Ceza M.
H** M**  Samsun CBs.
M**İ**Ç**  Ankara CBs.
M** I** D** A**  KadıköyİSM
Ü** P**  AnkaraİSM
B** B**  NevşehirİSM
Ü** Ş** İstanbulİSM
İ** G**  MalatyaİSM
E** I** İstanbul CBs.
S** K** İstanbul Anadolu CBs.
M** D** İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza M.
G** Ü** K** İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza M.
ş** E**  Adana 17. Asliye Ceza M.
D** K** İstanbul Anadolu CBs
E** Ü**  Osmaniye CBs.
ş** Ü** İstanbul CBs.
Z** A** S**  Ankara 34. Asliye Ceza M.
D** B** İstanbul Anadolu CBs.
A** K** A** B** İstanbul CBs.
F** O** İstanbul CBs.
H** ܖ**  AntalyaİSM
A** M** İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza M.
Ü** Ü** İstanbul CBs.
İşletme:  G**  Ankara CBs.
T** S**  AdanaİSM
S** A** İstanbulİSM
N** Z** Şanlıurfa İSM
N** E** D**  MersinİSM
E** A**  Uşak 2. Asliye Ceza M.
F**İ**  Ankara 44. Asliye Ceza M.
S** B**  Diyarbakır CBs.
D** Ü** İstanbul CBs.
B** P**  Ankara CBs.
M** K** İstanbul CBs.
E** Ş** B**  AnkaraİSM
A** S** G**  Büyükçekmece Asliye Ceza M.
E** D** İstanbul CBs.
B**İ**  AntalyaİSM
N** G** İstanbul CBs.
Ü** D** S**  (1)İstanbulİSM - (2)İstanbul CBs.
İşletme:  T** G** İstanbulİSM
İşletme:  T** S** D** E** İstanbulİSM
İşletme:  B** Psikoloji  AnkaraİSM
Ü** S** İstanbulİSM
B** Ş**  AliağaİSM
D** A**  KonyaİSM
H**ܖ**  OsmaniyeİSM (1) E**Ç** (2) A**Ç** İstanbulİSM
S** Y**  AnkaraİSM
G** G ** A**  (1) DenizliİSM - (2) Denizli Asliye Ceza M.
S** K**  Konya CBs.
J** E**  Bakırköy CBs.
C** U**  Ankara CBs.
P** E**  Bakırköy CBs.
M** S** İstanbul CBs.
A** Ş**  Kayseri CBs.
B**İ**  Karşıyaka CBs.
S** A**  Mersin CBs.
A** E** İstanbul Anadolu CBs.
S** S** A**  Ankara CBs.
G** G**  Büyükçekmece CBs.
H**Ç** İstanbul Anadolu CBs.
C** T**  Antalya CBs.
B**İ** İzmir CBs.
G** G**  Antalya CBs.
H** A** B**  Ankara CBs.
D** Ü**  Samsun CBs.
A** K**  Ankara CBs.
A**Ç** İstanbul CBs.
G** K**  Antalya CBs.
A** S** İstanbul Anadolu CBs.
A** T** İstanbul Anadolu CBs.
V** Ş**  Erzincan CBs.
E** Y** İstanbul CBs.
G** D**  Mersin CBs.
T** Ü** I**  Aydın CBs.
E** U**  Adana CBs.

Açılan Davalar • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün "1219 sayılı yasanın ek 13. Maddesinde yer alan meslek gruplarının mesleklerini serbestçe icra edemeyecekleri" hakkındaki 16.07.2018 tarih ve 244 sayılı yazısının iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Ankara 15. İdare Mahkemesi
2020/1697 E.


İstinafta

 • Açık öğretimdeki psikoloji lisans programına ilişkin yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali

(1) Yükseköğretim Kurulu
(2) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Ankara 17. İdare Mahkemesi
2020/1853 E.


Görülmekte

 • Açık öğretimdeki psikoloji lisans programına ilişkin yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali

(1) Yükseköğretim Kurulu
(2) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Ankara 17. İdare Mahkemesi
2020/1910 E.


Görülmekte

 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.03.2018 tarih ve 689 sayılı yazısı ile “Çocuk Gelişimcilerin Çocuklar İçin Weschler Zeka Testi Ölçeğini kullanabileceği” yönündeki görüşünün iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Ankara 4. İdare Mahkemesi
2019/1786 E.


Red

 • 01.10.2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dernek üyelerinin kişisel bilgilerinin paylaşımını öngören Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin iptali

(1) İçişleri Bakanlığı

Danıştay 10. Dairesi
2018/5205 E.


Görülmekte

 • Tavan ek ödeme tutarına esas katsayının artırılması istemi

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 11. Dairesi
2010/8020 E.


Red

 • Kurum personelinin hizmet alan unvan kadro katsayısının artırılması istemi

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 11. Dairesi
2010/8021 E.


Red

 • Döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmeliğin iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 11. Dairesi
2011/2377 E.


Red

 • Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair tebliğin iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 11. Dairesi
2015/2618 E.


Red

 • Psikolog alımları iptali

(1) TEDAŞ
(2) Türkiye İş Kurumu

Danıştay 12. Dairesi
2014/4253 E.


Red

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzunun (KPSS 2009/4) Tablo 3'teki Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlara İlişkin Olarak "Eğitimde Psikolojik Hizmetler ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" lisans programlarından birinden mezun olan kişilerin de psikolog ünvanı dahilinde değerlendirilmesini öngören kısmının iptali

(1) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Danıştay 12. Dairesi
2016/1562 E.


Kabul

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ve bakanlığa vize edilmiş pozisyonlara sözlü sınav sonucu atanacakları kapsayan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esasları" ve 10.05.2019 tarihli Sağlık Bakanlığı olurunun iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 12. Dairesi
2019/7390 E.


Yürütmesi durduruldu

 • Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin (f) fıkrasının iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 15. Dairesi
2013/13728 E.


Red

 • 19.04.2012 tarih 3336 sayılı genel yazının iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 15. Dairesi
2013/5789 E.


Red

 • Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları Yönetmeliği'nin kısmi iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay 15. Dairesi
2015/158 E.


Red

 • 22.12.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 14.12.2015 tarih ve 2015/8309 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki kararın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatına ait boş kadroların sınıf-unvan ve derecelerin değişikliğine ilişkin 4. cetvelinde 1 ila 7 dereceli sosyal çalışmacı kadrosunda bulunan 101 boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ve 1 ila 8 dereceli psikolog kadrosunda bulunan 37 adet boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ve 1 ila 5 dereceli fizyoterapist kadrosunda bulunan 12 adet boş kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ve 1 ila 6 dereceli çocuk gelişimcisi kadrosunda bulunan 16 adet kadronun başka hizmet sınıfına dönüştürülmesine ilişkin kısımlarının iptali

(1) Başbakanlık
(2) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Danıştay 2. Dairesi
2016/11256 E.


Red

 • 20.05.2014 tarihli Rehber Öğretmen Atamaları konulu genel yazının iptali

(1) Millî Eğitim Bakanlığı

Danıştay 8. Dairesi
2013/6854 E.


Red

 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 24.02.2016 tarihli toplantısında psikolog unvanını kullanan fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının "sağlık bilimi lisansiyeri" sayılmamalarına ilişkin alınan kararın iptali

(1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Danıştay 8. Dairesi
2016/5249 E.


Kabul

 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 05.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 9. maddesinin 3. fıkrasının iptali

(1) Millî Eğitim Bakanlığı

Danıştay 8. Dairesi
2019/1125 E.


Görülmekte

 • Milli Eğitim Bakanlığının 14.08.2020 tarih 31213 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 3. ve 14. maddeleri ile Milli Eğitim Bakanlığının 31.08.2020 tarihli Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Yönergesinin bir bütün olarak ve ayrıca 3. maddesi ile bu maddesinin (I) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

(1) Millî Eğitim Bakanlığı

Danıştay 8. Dairesi
2020/6422 E.


Görülmekte

 • Psikolojik danışmanlık merkezlerinin kapatılması işleminin iptali

(1) Sağlık Bakanlığı

Danıştay İDDK
2014/2743 E.


Red

 • Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 14. madde 2. fıkrasının iptali

(1) Millî Eğitim Bakanlığı

Danıştay İDDK
2016/3222 E.


Red


100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.