TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
İNTİHAR ÖNLENEBİLİR Ortak Açıklamamız | Genel Merkez

İNTİHAR ÖNLENEBİLİR Ortak Açıklamamız


İNTİHAR ÖNLENEBİLİR Ortak Açıklamamız📅 Haber Tarihi : 01-11-2023

⏱ Son Güncelleme : 01-11-2023 16:43

✍ Yazar : TPD yayınları


“İNTİHAR ÖNLENEBİLİR:
HEMEN ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ!

Ülkemizde son haftalarda genç intiharları ile ilgili haberler alıyoruz.
Yitirdiğimiz gençler arasında sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri de yer alıyor.
İçinde yaşadığımız toplumun sağlığını, erken ölümlerin önlenmesini dert edinen bir meslek grubunun
üyeleri olarak başta kamu kurumları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.
Çünkü bilimsel çalışmalardan çok iyi biliyoruz ki; doğru önlemler hayata geçirildiğinde intihar kaynaklı ölümlerin önemli bir kısmı önlenebiliyor. Kişileri intihara sürükleyen bireysel, sosyal, ekonomik nedenler karmaşık bir örüntüye sahip olduğu için, alınacak önlemlerin de kapsamlı, çok sektörlü, çok katmanlı bir yaklaşımla oluşturulması gerekiyor.
Bizler Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği,
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İntiharı Önleme Derneği, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği,
Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği olarak başta Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli
Eğitim, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, YÖK, TBMM, yerel yönetimler olmak üzere tüm toplumu genç intiharlarını önleme konusunda harekete geçmeye ve aşağıda sıraladığımız önlemleri almak konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz:
1. Öncelikle gerçek bir halk sağlığı sorunu olan genç intiharlarının ülkemizdeki gerçek boyutlarını,
nedenlerini, zaman içindeki değişimini ortaya çıkaracak bilimsel çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
2. Üniversiteler açıldıktan sonra ardışık intiharların görülmeye başlanması, önceliği üniversitelere vermek gerektiğini düşündürmektedir. Üniversitelerde halihazırdaki olanaklarla bile gençlere yönelik uygulanabilecek çok sayıda psiko-sosyal destek mekanizmaları oluşturulabilir.
3. Tekrarlayan intihar girişimlerinin gerçekleştiği yerlerde ruhsal sorunlar/hastalıklar ve intiharla ilgili kısa bilgilendirici afişler, broşürler hazırlanmalı, toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda bilgilendirici kamu spotları yer almalı, ruhsal yardım almanın önündeki engellere yönelik farkındalık oluşturulmalıdır. Ayrıca son dönemde gündemde sıklıkla yer alan metroda intihar girişimlerine yönelik güvenlik önlemlerini artırıcı uygulamalar (ray hattı ile platformlar arasına bariyerler konulması gibi) planlanmalıdır.
4. Tıp öğrencileri ve genç hekim intiharlarındaki artış da dikkate alındığında, tüm hekimler ve tıp fakültelerinde eğitim almakta olan hekim adayları için başa çıkma mekanizmalarını güçlendirip, iyilik halini artırmaya yönelik eğitimler ve destek hizmetleri geliştirilmelidir.
5. İntihar ölümlerini azaltmadaki etkileri kanıtlanmış önlemlerin uygulanması konusunda ilgili kurumlar ve toplum bilgilendirilmelidir. Öncelikle ruh sağlığını korumayı ve güçlendirmeyi hedefleyen planlamalar yapılmalıdır. Bu planlamalar içinde gençlerin nitelikli eğitim hakkından eşit şekilde faydalanacağı, barınma, beslenme gibi temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanacağı, ekonomik ve sosyal olarak desteklenebileceği uygulamalar öncelenmelidir.
6. Ülkemizde topluma yönelik birinci basamak ruh sağlığı hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde çalışmakta olan psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarının, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde çalışan psikolojik danışma merkezlerinin bilinirliği artırılmalı, insanların bu birimlerdeki ruh sağlığı profesyonellerinden hizmet alabilecekleri duyurulmalıdır.
Ayrıca bu birimler nicelik ve nitelik olarak güçlendirilmeli, sunulan hizmetlerin verimliliği ve etkinliği artırılmalıdır. Bu hizmetlerin duyurulmasında her türlü mecra (sosyal medya, kamu spotları, toplu taşıma araçlarındaki ekranlar vb.) etkin olarak kullanılmalıdır.
7. Ruh sağlığını koruma ve geliştirme konusunda ülkemizde etkin olabilecek uygulamaların hangileri olduğunu belirlemeye yönelik topluma dayalı bilimsel çalışmaların akademik kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yapılması teşvik edilmeli, bu amaçla fonlar oluşturulmalıdır.
SONUÇ olarak; intiharların önlenebilmesi için;
✓ Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 2020-2023’de sınırlı olarak yer bulan bu konuda Sağlık Bakanlığı önderliğinde, ilgili tüm sektörlerin katılımı sağlanarak, gerekli izleme ve değerlendirme mekanizmalarını da içeren detaylı bir eylem planı hazırlanmalı,
✓ İntihar önleme konusunda iller düzeyinde kurulmuş bulunan koordinasyon kurullarının daha etkili çalışması için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve hemen uygulamaya konmalıdır. Bizler halk sağlığı ve ruh sağlığı profesyonelleri olarak bu sürecin tüm aşamalarında, her türlü desteği vermeye gönüllü ve hazırız.


Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)
Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği
Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği
İntiharı Önleme Derneği


TÜM HABERLER

100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.