TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Akreditasyon Üst Kurulu Üye Başvuru Duyurusu | Genel Merkez

Akreditasyon Üst Kurulu Üye Başvuru Duyurusu


Akreditasyon Üst Kurulu Üye Başvuru Duyurusu📅 Haber Tarihi : 05-02-2024

⏱ Son Güncelleme : 29-02-2024 13:10

✍ Yazar : TPD yayınları


Akreditasyon Üst Kurulu Üye Başvuru Duyurusu

 

Değerli Üyelerimiz,

Akreditasyon Üst Kurulumuz (AÜK)  görev süreleri sona eren bazı üyelerimiz nedeniyle öğretim üyesi kategorisinde yeni üyelik pozisyonları açılacaktır.  AÜK’e üye olmak isteyen adayların (muvazzaf ya da emekli) CV’leri ile birlikte akreditasyon.sekreterya@psikolog.org.tr mail adresine 15.03.2024 tarihine kadar başvurmalarını rica ederiz. Aşağıda AÜK yapısı, seçimi, görevleri ve görev süresi ile ilgili yönetmelikler paylaşılmıştır.

 

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

AÜK Başkanı

 

 

AÜK Yapısı ve Kuruluşu, Görevi, Görev Süresi ve Üyelerin Seçimi

 MADDE 5: AÜK Yapısı ve Kuruluşu

AÜK, program akreditasyon sürecinin bu Yönetmelik ve Değerlendirme Kılavuzu çerçevesinden yürütülmesini denetleyen, kontrol eden ve nihai kararı veren üst kuruldur. Toplam 10 (on) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Bu üyelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • Çoğunluğu, a) üniversitelerin akredite olmuş psikoloji bölümlerinde görevli ya da bu bölümlerden emekli olmuş olan; b) lisans veya doktora derecesini psikoloji alanında 2  Sürüm 3.2 – Aralık 2020 almış olan; c) profesör ya da doçent unvanına sahip” toplam beş öğretim üyesi,

• Uygulama alanında çalışan psikologları temsilen bir psikolog,

• Bilim Akademisi’ni, Türkiye Bilimler Akademisi’ni (TÜBA), YÖK Kalite Kurulu’nu ya da Türk Standartları Enstitüsü’nü (TSE) temsilen bir uzman,

 • Psikoloji derecesine sahip kişilerin eğitim ve istihdamları ile ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarını (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb.) temsilen bir uzman,

• Türk Psikologlar Derneğini temsilen, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen a) Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsil yetkisi bulunan bir kişi veya b) en az on yıldır Dernek üyesi olan bir kişi,

 • Psikoloji öğrencilerini temsilen üçüncü ya da dördüncü sınıf lisans öğrencisi ya da lisansüstü program öğrencisi bir kişi. 

Seçilen AÜK üyeleri ilk toplantılarında başkan ve AÜK sekreterini belirler. AÜK Başkanı TPD-PPAB ile iletişimin sağlanmasından ve AÜK toplantılarının idare edilmesinden sorumludur. AÜK sekreteri toplantı tutanaklarının tutulmasından sorumludur.

 

Madde 6: AÜK’ün Görevleri

(a) AÜK akreditasyon başvurularını yılda iki kez PPAB’ın web sayfasında duyurulan tarihlerde alır.

(b) PPAB tarafından evrak kontrol süreci tamamlanarak iletilen akreditasyon başvuru dosyasının ön incelemesi AÜK tarafından, belirlenen başvuru tarihinin bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde yapılır ve AÜK programın akreditasyon değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağı konusunu karara bağlar.

 (c) Ön inceleme sonunda akreditasyon değerlendirme sürecine alınmasına karar verilen program için değerlendirme takımı üyelerini ve gözlemci öğrenciyi belirleyerek görev almak üzere davet eder.

 (d)  Herhangi bir nedenle değerlendirme görevini kabul etmeyen ya da kabul ettiği halde tamamlamayanlar yerine, yedek üye/üyeleri görev almak üzere davet eder. Başlangıçta öngörülmeyen bu tür değişiklikler nedeniyle değerlendirme takviminde yapılan değişiklikleri başvuruda bulunan programa PPAB sekretaryası aracılığı ile bildirir.

(e) Yerinde ziyaret sonunda DT başkanı tarafından sunulan raporu en geç 30 gün içinde değerlendirir ve nihai karara (AER, ADG ya da AEZ) oylama sonunda ulaşır. Nihai kararın nitelikli çoğunlukla alınması gerekir (en az altı oy alan karar geçerlidir). Oylamada eşitlik olması durumunda AÜK Başkanının oyu yönündeki karar geçerli sayılır. AÜK’ün kararları bağlayıcıdır ve TPD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından değiştirilemez.

(f) Yapılan başvuruya yönelik nihai kararı yazılı olarak PPAB aracılığı ile TPD Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletir. Akreditasyon kararı, geliştirme önerileri ile birlikte başvuru yapan program yetkililerine TPD tarafından yazılı olarak bildirilir. AER ya da ADG kararı verilen programlara nihai kararla birlikte Akreditasyon Belgesi de (5 yıllık ya da 2 yıllık) iletilir.

 (g) AÜK, PPAB aracılığı ile akredite edilmiş olan tüm programların, akreditasyon geçerlik sürelerinin ve akreditasyon raporlarının web sayfası üzerinden duyurulmasını sağlar.

(h) Akreditasyon yönetmeliğinde gerekli düzeltmeleri, akreditasyon süreci ve 3  Sürüm 3.2 – Aralık 2020   standartlarında gerekli olan iyileştirme ve güncellemeleri yapar. Gerekli olan durumlarda akreditasyon takviminde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapar, DT üyeleri ya da İDK üyelerinin gerekçeli kararları doğrultusunda değerlendirme sürelerinde talep edilen süre uzatmalarını onaylar.


TÜM HABERLER

100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.