TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Eğitimi - Genel Merkez | Genel Merkez

Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Eğitimi - Genel Merkez


Eğitim Ayrıntıları

Eğitim Adı : Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Eğitimi

Eğitmen : Uzm. Psk. Ebru Sinici

Başlangıç : 24-06-2023 10:00

Bitiş : 19-11-2023 18:00

Kontenjan : 18

Şube : Genel Merkez

Eğitim Türü : Çevrimiçi Eğitim

Katılım Ücreti : 9.200 TL

SATIN AL - KAYIT OL   HEMEN ARA


Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Eğitimi

 

POZİTİF VE KÜLTÜRLERARASI PSİKOTERAPİ (PPT):

Psikodinamik, Varoluşçu-Hümanistik, Davranışçı ve Kültürlerarası terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan, bununla beraber kendi kavram ve tekniklerini ortaya bütüncül bir yaklaşımdır. 

 

 

Eğitimin Amacı ve İçeriği

 

Bu eğitim amacı;

Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini öğretmektir. 

   Temel eğitim programı; 

  • 120 saat; teorik ve metodolojik interaktif çalışma.
  • 30 saat; kendini keşif grup çalışmaları.
  • Eğitimin modülleri arasındaki dönemlerde katılımcılardan kendi aralarında yapacakları 30 saat intervizyon çalışmaları.
  • 20 saat ise literatür araştırma, verilen kitapları okuma ve proje çalışmalarından oluşmaktadır. 

 

 

BİRİNCİ MODÜL (24-25 Haziran 2023): PPT'ye Giriş. Gerçek Çatışma ve Güncel Yaşam Durumu

•          Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi: tanımı, tarihçesi, organizasyon, etkinliği, eğitim modeli

•          Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapinin üç temel ilkesi

•          İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı

•          Gelişim potansiyelleri olarak temel yetenekler.

•          Denge Modeli: Yaşamın 4 boyutu

•          Çatışma reaksiyonunun 4 alanı

•          Terapinin 5 aşaması ve kendi kendine yardım

•          Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapiye pratik ve kendi deneyimlerimiz üzerinden başlamak

 

 

İKİNCİ MODÜL(29-30 Temmuz 2023): Temel Çatışma ve Aile Konseptleri

•          PPT’nin gelişim teorisi

•          Gerçek çatışma ve gerçek yetenekler.

•          Çatışma reaksiyonunun 4 alanı ve çözüm, savunma mekanizmaları

•          İkincil ve birincil yetenekler.

•          Mikrotravma kavramı ve çatışmanın içeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri

•          Geçmiş yaşantılar üzerinde dörtlü model boyutu.

•          Geçmiş yaşantılar üzerinde gerçek yeteneklerin gelişimi

•          Geçmiş, şimdi ve gelecek modelleri

•          Çatışma çözümünün 5 aşaması

 

 

ÜÇÜNCÜ MODÜL (19-20 Ağustos 2023): Pozitif Psikodinamik

•          Gerçek Çatışma: Çatışmaya tepki verebilme yeteneği

•          Anahtar Çatışma: reaksiyon modunun regülâtörü

•          Anahtar çatışmayı beş basamakta ele alma

•          İlişkinin ve sorumluluğu 4 boyutu.

•          Makro travmalar ve 4 reaksiyon alanı üzerine etkileri

•          Etkileşim Basamakları

•          Pozitif terapist-danışan ilişkisi

•          Tedavi ve konsültasyonun 5 aşaması

•          Terapi seansında 5 aşamanın gösterilmesi

•          Grup çalışması içinde deneyimleme

 DÖRDÜNCÜ MODÜL (16-17 Eylül 2023): Psikoterapide Kültürlerarası Yaklaşım

•          Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.

•          Terapötik ilişkide kültürel değerlerin etkisi

•          Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapide hikâyelerin, atasözlerinin ve fıkraların kullanımı: fonksiyonlar, kaynaklar, yapı ve pratik uyarlamalar.

•          Aile kültürü, kavramlar ve gelenekler. Kavramlar ve ilişkilerimiz üzerine kültürel değerlerin etkisi.

  • Gelenekler ve yanlış anlamalar.
  • Psikodinamik hipotez olarak çatışmanın ve bozukluğun pozitif yorumlanması

 

 

 BEŞİNCİ MODÜL (7-8 Ekim 2023): Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması

•          Pozitif Aile Terapisi: Aile terapisinde araçlar, aile terapisinde terapistin rolü.

•          PPT’de ilk görüşmenin 5 aşaması

•          Terapi veya danışmanlığın 5 aşaması

•          Seansın 5 aşaması

•          Kendi kendine yardım ve eğitimde 5 aşama

 ALTINCI MODÜL (28-29 Ekim 2023): Terapötik İlişki ve Etkileşim

•          Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapide tedavi yaklaşımları

•          Çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozuklukların pozitif fonksiyonu

•          Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi bağlamında psikosomatik hastalıkların ele alınması

•          Psikosomatik hastalıklarda yeteneklerin incelenmesi

 YEDİNCİ MODÜL (18-19 Kasım 2023):  Self Discovery ve Sözlü Sınav

NOT: Sözlü sınav Genel Merkez adresinde yüz yüze gerçekleşecektir.

 

Katılımcılar ve Ön Koşullar

Psikoloji Lisans mezunu veya Psikoloji Bölümü 4. Sınıf olmak.

Bu eğitim sadece TPD üyelerine yöneliktir. Üye olmayanların kayıtları kabul edilmeyecektir.

  

Sertifikasyon: Temel eğitimi bitiren katılımcılar, Dünya Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Derneği tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar.

        Katılımcılarımızın, “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikalarını alabilmeleri için modüllerin tamamına katılmaları, proje ve ev ödevlerini teslim etmeleri, uygulama sınavına katılmaları zorunludur. Ayrıca; World Association For Positive Psychotherapy (WAPP) tarafından gönderilecek sertifikanın ücretini (Sertifika ücreti Euro bazında olup, ücret daha sonra belirlenecektir.) WAPP’ın hesap numarasına ödemeleri gerekmektedir.

      Verilecek eğitim, The European Association for Psychotherapy (EAP) tarafından akredite edildiğinden dolayı eğitim saatleriniz “Avrupa Psikoterapi Sertifikası” (European Certificate For Psychotherapy) alabilmek için oluşturacağınız başvuru dosyasına eklenebilmektedir. Böylece Avrupa Psikoterapi Sertifikası (European Certificate of Psychotherapy) alma sürecinde ilk adımınızı atmış olacaksınız.

      Sertifikalı Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Temel Eğitim katılımcılarımız, 710 saatten oluşan Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Master eğitimine devam edebilir ve bu eğitim sonunda yine WAPP tarafından verilecek olan ‘Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapist’ sertifikası ve unvanını alabilirler.

      (Not: Temel eğitim sonrasında ileri düzey eğitimle Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapist sertifikası almaya hak kazanmak isteyen kişiler, teorik ve uygulamalı toplam 710 saatlik master eğitimi ile Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi eğitimine devam edebilir).

 Eğitimin Değerlendirme Yöntemi

 Sözlü, Ödev/Rapor ve Uygulama

 

 

 

Değerlendirme

 

Program sonunda % 80 devam koşulunu sağlayan ve sözlü sınavdan geçen katılımcılara, WAPP tarafından gönderilecek sertifikanın ücretini WAPP’ın hesap numarasına ödemeleri takdirde Pozitif ve Kültürlerarası Temel Danışman sertifikası verilecektir. Katılımcıların 1 modül devamsızlık hakkı bulunmaktadır (20 saat). Eksik modül bir sonraki açılacak eğitim grubuyla tamamlanacaktır.

 Kursun Süresi

Süre: İki Yüz (200) saat

Oturum: 7

120 saatlik kısmı teorik ve metodolojik interaktif çalışma, 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını içerir. Eğitim modülleri arasındaki dönemlerde katılımcılardan kendi aralarında intervizyon olarak gerçekleştirmeleri beklenen yapılandırılmış, toplam 30 saatlik çalışma gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 20 saatlik de literatür araştırma, kitap okuma ve proje çalışması yapılacaktır.

 

 

 

 

Eğitim, Dünya Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Derneği (WAPP) onayıyla, Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Dünya Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Derneği (WAPP) ’nin eğitim verme yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocalar tarafından verilmektedir. http://positum.org/training/trainers/

EĞİTİM BEDELİ:

9.200 TL 

Eğitim bedeli 2 taksit halinde ödenebilmektedir. 

İlk taksitin en geç 14 Haziran 2023 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, ikinci taksitin ise 28 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.

 

 Eğitim Tarih ve Saatleri

Birinci Modül 24-25 Haziran 2023, İkinci Modül 29-30 Temmuz 2023, Üçüncü Modül 19-20 Ağustos 2023, Dördüncü Modül 16-17 Eylül 2023, Beşinci Modül 7-8 Ekim 2023, Altıncı Modül 28-29 Ekim 2023, Yedinci Modül 18-19 Kasım 2023

Yukarıda belirtilen tarihlerde eğitim yapılacak olup eğitim saati 10.00 - 18.00 'dır.

 

Not ve Anımsatmalar

 

Kayıt yaptırıp mücbir sebep olmaksızın eğitime katılmaktan vazgeçen kişilere eğitim bedeli iade edilmez.

 

Üyelik aidat borcu bulunmayan üyeler, eğitim hizmetinden yararlanabilmektedir. Üye giriş bilgilerinizi anımsamıyorsanız ya da üyelik kaydınızın sisteme aktarımı henüz tamamlanmamışsa bağlı bulunduğunuz dernek teşkilatından (genel merkez ya da kayıtlı olduğunuz şubeden) aidat borcunuz bulunmadığına dair güncel üyelik belgesi alarak indirimli kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Bu eğitimin bedeline, eğitim hizmet bedeli dahil edilmiştir.

 

Kayıt ve ödeme için 0553 197 60 26 telefon numarasını arayabilir ya da idari.asistan@psikolog.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz. Online satış mevcut değildir.

 
         


Not ve Anımsatmalar

➤ Kayıt yaptırıp mücbir sebep olmaksızın eğitime katılmaktan vazgeçen kişilere eğitim bedeli iade edilmez.

➤ Üyelik aidat borcu bulunmayan üyeler eğitime katılım sağlayabilmektedir.

➤ Bu eğitimin bedeline, eğitim hizmet bedeli ile birlikte uzaktan eğitim için gereken materyal bedeli de dahil edilmiştir.


100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.