ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İnsan Araştırmalarında Öğrenci Katılımcılara Ders Kapsamında Ek Puan Verilmesine Yönelik TPD Etik Kurulu Görüşü
Paylaş 

İnsan araştırmalarında öğrenci örneklemlerinin kullanılması kabul gören bir uygulamadır. Eğer uygulama bir dersin kapsamındaki öğrencilere bireysel olarak veya sınıf içinde toplu halde yapılıyorsa, öğrencilerin ayırdığı zaman ve verdikleri emek karşılığında öğrencilere dersin toplam puanı üzerinden küçük bir ek puan da verilebilmektedir. Üniversitelerden Türk Psikologlar Derneği Etik Kurulu’na gelen görüş bildirilmesi talepleri üzerine hazırlanan bu metinde, TPD Etik Kurulu, bu tür ek puan uygulamalarında aşağıdaki ilkelerin gözetilmesinin altını çizer:

1. Araştırmalara katılımın öğrencinin önceden onayı alınmasına bağlı olduğu ilkesinden hareketle, araştırmaya katılmayı kabul etmeyen veya herhangi bir başka nedenle katılamayan öğrenciler için araştırma uygulaması veya ugulamalarına iş yükü ve zaman açısından denk araştırma dışında alternatif bir uygulama önerilmeli ve karşılığında aynı miktarda ek puan verilmelidir.

2. Öğrencinin dönem sonu puanını aslen ders yükü kapsamındaki değerlendirmelerin belirlemesi gerektiğinden hareketle, ek puan öğrenciler arası performans adaletsizliği yaratmayacak, dönem sonu notunda belirleyici olmayacak şekilde ve dersten alınabilecek toplam puanın makûl bir yüzdesi olmalıdır.

3. Ek puan, öğrencinin katıldığı araştırma uygulaması veya uygulamalarının iş yükünü karşılar büyüklükte olmalıdır.

4. Ek puan verilebilmesi için tasarlanan işlemler, katılımcı öğrencilerin anonimliğine zarar vermemelidir.

5. Araştırma süreci asgari riskten fazlasını içermemeli ve ek puan ağırlığı –bilgilendirilmiş onam alınacak olsa bile– öğrenciyi asgari riskten fazlasına teşvik edici olmamalıdır.

6. Dönem sonu notu bağıl değerlendirme (diğer adıyla çan eğrisi) sistemi kullanılarak belirlenecekse, öncelikle öğrencinin dönem içi uygulamalardan aldığı puan çan eğrisine göre dönüştürülmeli, ardından ek puan öğrencinin dönüştürülmüş puanına eklenerek dönem sonu notu verilmelidir. Böylelikle, ek puan uygulamasının grubun ortalama ve standart sapmasını ders performansından bağımsız olarak değiştirmesi engellenecek ve öğrenciye gerçek anlamda “ek” puan verilmiş olacaktır. Eğer dersteki değerlendirme sistemi öğrencinin dersteki uygulamalarda topladığı ham puanı ilgili eğitim kurumunun yönetmeliğinde yer alan puan sınıflandırmasına göre notlandırma içeriyorsa, bu durumda dönem sonu notu, öğrencinin dersteki uygulamalardan aldığı puana ek puan eklenerek belirlenmelidir. 

7. Araştırmayı yürütecek olan öğretim elemanları, yukarıdaki ilkeleri karşılayan araştırma işlemlerini ilgili kurumların insan araştırmaları etik kurullarına yaptıkları başvurularda açık ve net şekilde beyan etmelidir.

Saygılarımızla,

Türk Psikologlar Derneği Etik KuruluEklenme tarihi : 28.06.2018
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim