ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birim Yönetmeliği
Paylaş 

 

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ

İŞLEYİŞ VE SÜREÇ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; Türk Psikologlar Derneği (TPD) çatısı altında Psikologlara, ilgili meslek gruplarına, Psikoloji bölümü öğrencilerine ve kamuya toplumsal cinsiyete yönelik çalışmalar yapmaktır, özellikle cinsiyete yönelik şiddet konusunda her türlü psikososyal destek, değerlendirme, tanıtım ve eğitim faaliyetinin koordinasyonu, planlanması, önerilerin ilgili kurullara delege edilmesi, işleyişinin denetlenmesi ve sertifikasyon işlemlerini kapsamaktadır.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik TPD kapsamında görev yapacak olan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi'nin yetki ve sorumlulukları ile işleyişine yönelik hükümleri kapsar.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yapı, Üye, İşleyiş

Madde 3 – TPD üyesi olmak şartı ile herkes Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi üyesi olabilir.

Madde 4 – Birim idaresi (görevlendirme ve onay yetkisi) 1 (bir) başkan ve 3 (üç) asil üye tarafından yapılır. Diğer birim üyeleri karar almada bir fiil etkinlik gösterirler.

Madde 5 – Alınacak olan kararlar birim idaresi himayesinde yapılmış toplantıda elde edilen salt çoğunluk üzerine alınabilir.

Madde 6 – Görevlendirmeler öncelikle birim üyelerinin rızaları göz önünde tutularak yapılır.

Madde 7 – Birim üyeleri, birimin faaliyeti veya faaliyetleri hakkında basın bildirisi ve/veya kurumsal iletişim öncesinde, birim idaresine ve ilgili yönetim kurulu birim temsilcisi aracılığı ile TPD yönetim kuruluna bilgi vermek mecburiyetindedir.

Madde 8 – Şube birimleri diğer Şube birimleri ve Genel Merkez birimi ile koordinasyon içinde çalışır. Bu amaçla her şubeden bir koordinatör belirlenir.

Madde 9 – Şubeler yıllık raporlarını en geç 1 ay öncesinden Genel Merkez birime ve Şube yönetim kurullarına iletir. Yıllık faaliyet raporu Genel Merkez birim tarafından hazırlanarak Genel Merkez yönetim Kuruluna sunulur.

Madde10 – Birim üyeleri TPD iç tüzüğüne aykırı faaliyetlerde bulunamazlar. TPD Genel Merkezi'nin bilgisi dışında para toplama ve ücretli görevlendirmede bulunamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı

Madde 11 – Toplantı yeter sayısı, asgari katılım şartı olarak 5 (beş) asil üyeden 3 (üç) üyenin hazır olmasıyla gerçekleşebilir.

Madde 12 – Toplantılar her ayın ikinci Pazartesi günü olağan olmak üzere ayda 1 (bir) kez gerçekleştirilir.

Madde 13 – Toplantılarda toplantı tutanağının hazırlaması için bir kişi seçilir ve tutanaklar arşivlenir.

 

 Eklenme tarihi : 11.06.2014
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim