ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPD Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi Faaliyet Raporu
Paylaş 

Aralık 2011’de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal cinsiyete yönelik çalışmalar ve özellikle cinsiyete yönelik şiddet konusunda her türlü psikososyal destek, değerlendirme, tanıtım ve eğitim faaliyetinin koordinasyonu, planlanması, önerilerin ilgili kurullara delege edilmesi, işleyişinin denetlenmesi ve sertifikasyon işlemlerinden sorumlu birimi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Birimin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi hedeflediği faaliyetler arasında şube ve temsilciliklerde kadına ve toplumsal cinsiyete yönelik çalışmalar ve özellikle şiddet konusunda psikososyal değerlendirmeler, uygulamalar ve eğitimlerin yürütülmesiyle ilgili faaliyetlerin koordine edilmesi (örn. duyurular, psikososyal uygulamaların planlanması ve izlenmesi, şube ve temsilcilikler arasında koordinasyon, ihtiyaçların belirlenmesi, eğitim programlarının ve sertifikaların hazırlanması); kadına yönelik çalışmalar ve özellikle şiddet konusunda faaliyetler yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlanması; TPD bünyesinden yürütülen kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının tanıtılması; kadına yönelik çalışmalar ve özellikle şiddet konusunda basın bildirisi hazırlanması ve medya ile işbirliği yapılması yer-almaktadır.

Kısaca TPD-KTCÇB kadın psikolojisi ve toplumsal cinsiyet konusunda  eğitim, araştırma, uygulamalarla  ilgili örgütsel düzeyde  hizmet sunma, psikoloji bilimi temelli  bilgileri aktarma, kamu yararını gözeten politikalarla ilgili  sosyal adalet ve eşitlik eylemlerini, davaları destekleme görevlerini paylaşır. Kadının toplumda güçlenmesini sağlamaya çalışır. Bu bağlamda cinsiyet ve travma konusunda çalışma alanı içindedir. Birim TPD şubelerinde TPD-KTCÇB gruplarının kurulması, Türkiye'nin her ilinde bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen üyelerimizin iller düzeyinde gruplarının oluşturulup TPD- KTCÇBile  bağlantılanması  ülke çapında etkin hale gelmemizi sağlayacaktır. TPD- KTCÇB’nin Türkiye'nin her ilindeki üyelerine ulaşabilmesi için e-grup kurulmuştur.  Elektronik grup aracılığıyla  ülke genelindeki üyelerin konu ile ilgili yapılacak çalışmalardan haberdar olması, tartışmalar yürütmesi, etkinlikler düzenlemesi, alanda çalışanların birbirinden haberdar olması mümkün olabilecektir.

Gerçekleştirilen etkinlik ve toplantılar yeni katılımlarla her geçen gün zenginleşmektedir. İlgili alanda görev yapan pek çok ruh sağlığı çalışanı birim etkinliklerine destek vererek katılımcıların farklı görüş, bakış açısı, yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.

2012-2013 döneminde;

Ø  Çekmeköy Kaymakamlığı’nın talebi ile eşleri 4320 Kadını Koruma Kanunu ile evden uzaklaştırılmış kadınlara ulaşmak için yapılabilecek çalışmalar tartışılmış; yapılan toplantılarda çocuklarla ilgili konuların ele alınacağı yarım saat sunum ve yarım saat kadınların sorularının yanıtlanacağı söyleşiler gerçekleştirmek ve bu söyleşiler sırasında şiddetin etkileri ve şiddet karşısında neler yapılabileceği ile ilgili bilgiler aktarmak kararlaştırılmıştır. Çekmeköy Kaymakamlığı’nın belirlediği okullarda velilere program hakkında bilgilendirme yapılmış ve veliler belirlenmiş olan toplantı yerlerine ilgili tarihlere davet edilmiştir.

-Stres insanı nasıl etkiler?

-Ergen dedikleri ne, onlarla nasıl yaşanır?

-Çocuk ve madde bağımlılığı,

-Çocuk suçluluğu, Ebeveyn tutumları, Çocukla yaşam,

-Öfke kontrolü,

-Çocukla iletişim,

-Çocuklarda davranış problemleri başlıkları ele alınmıştır.  Gerçekleştirilen toplantılarda planlandığı üzere velilerle bilgilendirilmiş, soruları tartışılmış, özel bir durumu olduğunu belirtenlerin paylaşmak için seminer sonrasını tercih ettiği görülmüş, paylaşımları sonrasında konu hakkında bilgilendirilmiş ya da Aile Hekimi Merkezi Müdürü’nden ihtiyaç halinde bireylerin sağlık kuruluşunda kime danışacakları hakkında alınan bilgi doğrultusunda kişiler yönlendirilmişlerdir.

Ø  8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği toplantı, 11 Mart Pazartesi günü kadın ile çalışan kadın psikologların katılımıyla TPD İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilmiş; kadın örgütleri, belediyeler, üniversiteler ve ilgili kurumlarda çalışan kadın meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını dile getirildiği toplantıda ayrıca çözüm geliştirmek amacıyla ele alınabilecek projeler üzerinde durulmuştur

Ø  Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ile gerçekleştirilen söyleşide Avrupa'daki ve AÇEV'deki ilgili alandaki çalışmalar aktarılmış, psikologlar olarak neler yapılabileceği tartışılmıştır.

Ø  Prof. Dr. Güler Okman Fişek’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte anneliğin nasıl algılandığına dair niteliksel çalışmasının sonuçları tartışılmıştır. Olumlu ve olumsuz anne bakış açılarının neler içerdiği ailede kadının rolü ele alınan konular arasında olmuştur.

2013- 2014 döneminde;

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü bağlamında 27 Kasım Çarşamba günü “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” semineri gerçekleştirilmiştir.

Devam eden etkinlikler:

Prof. Dr. Güler Okman Fişek’in desteği ve katılımıyla birim etkinliği vaka toplantıları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıların işleyiş çerçevesinin belirlenmesinin ardından kararlaştırılan yöntemler eşliğinde katılımcıların vaka örnekleri üzerinden paylaşımlarda bulunulmuştur. 

Gerçekleştirilen dört vaka toplantısında paylaşılan vakalar üzerinden danışanın, ifadelerinde ne mesaj vermek istediği, danışanın neyi duymaya ihtiyacı olduğu, ne tür bir hizmete ihtiyaç duyduğu, duyduğumuz hikayenin bizde oluşturduğu duygular, önyargılarımız, taraf hissetme eğilimimiz, danışanın çabasını takdir etmenin önemi, Tanının dikkate alınıp izlenmesi gerektiği, bireyin sağlık kuruluşu ile işbirliği halinde çalışılabileceği mesajının iletilmesi, danışanın güçlü yönlerinin önemi [mizahi yön…], danışanın neleri iyi yaptığı, özellikleri ve yeteneklerinin vurgulanmasının önemi ve etik kurallar gibi birçok konu ele alınmıştır. Vaka toplantıları devam edecektir.

Ø  Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi ve Kadın ve  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi’nin ortak etkinliği olarak Prof.Dr. Şahika Yüksel lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender kişilerin maruz kaldığı sosyal dışlanma ve travmalar hakkında söyleşi gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen birim toplantılarında birimin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması, ele alınabilecek toplumsal olaylar, birim etkinliklerinin duyurulması, eğitim içeriğinin oluşturulması, oluşturulabilecek projeler, düzenlenecek basın bildirileri konuları ele alınmaktadır.

Birimin faaliyetleri; 18.30-19.30 saatleri arasında birim etkinliği ve 19.35-20.30 saatleri arasında birim toplantısı olmak üzere her ayın ikinci Pazartesi günü, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Şubesi’nde düzenlenmektedir.

Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın birimimize üye olarak zenginleşmemizi sağlamaları gücümüzü  artıracağından ilgili tüm üyelerimizi cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken ve cinsel yönelim ayrımı yapmaksızın birimimize katılmaya davet ederiz.

Psikoloji öğrencileri ve fahri üyelerimiz de birimin üyesi olabilirler.
Üye olmak isteyenler  
merveckr@gmail.com adresine elektronik posta göndererek üye olabilirler.
Sorumlu: A.Ufuk Sezgin

Mail adresi: tpdkadin@yahoo.com   Skype adı: tpdkadin@yahoo.com

 Eklenme tarihi : 20.04.2014
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim