ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eşit Erişim için Psikoloji Projesi
Paylaş 

Projenin Adı: Eşit Erişim için Psikoloji IDP/234

 Proje Resmi Yürütücüsü: Türk Psikologlar Derneği

Proje Resmi Ortakları: Altı Nokta Körler Derneği (Ankara), BFW Düren (Almanya), Sosyal Ekonomik Kültürel Kalkınmayı Destekleme Derneği (Ankara)

Proje Koordinatörleri: Musa Çopur – musa.copur@psikolog.org.tr                                                        Psk. Ebru Ergin ebruergin@psikolog.org.tr 

Proje, AB'nin CFCU/TR2009/0135.01-04 referans no'lu Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi (IDP) programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir  

Süresi: 15 Ağustos 2013 - 14 Ağustos 2014 

Proje Hakkında: 

Projemiz engellilerin mallara, hizmetlere ve hayatın tüm unsurlarına eşit erişimlerinin sağlanması için çoklu sistem yaklaşımı ile sadece engellinin değil, engellinin içinde bulunduğu sistemin güçlendirilmesi için yapılacak bir dizi faaliyeti kapsamaktadır.  

Sisteme anne-baba ve kardeşlerin de katılması ailenin rehabilitasyonuna da katkıda bulunacak, böylece engelli bireyin yaşam kalitesi artacaktır. Engelliler ve aileleri sadece devlet kurumlarından değil aynı zamanda STK'lardan da destek görmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulursa STK'ların da çoklu sistem yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen ihtiyaçlardan yola çıkarak proje kapsamında aşağıda belirtilen Eğitim modülleri geliştirilecektir. 

1- Anne-Baba Eğitim Modülü  

2- Kardeş Eğitim Modülü

3- Psikolog Eğitim Modülü

4- STK Eğitim Modülü

Alanda çalışan uzmanların hedef kitlesi içinde engelli-anne-baba-kardeş varken, eğitim programları sadece engelliye yöneliktir. Geliştirilecek modüller uzmanların engellilerin anne-baba ve kardeşleri ile de nasıl çalışması gerektiği konusunda önemli bir boşluğu kapatacaktır. 

Devlet tarafından sağlanan ve engellilerin ücretsiz olarak faydalanabildiği destek eğitim programları bulunmaktadır. Eşit erişim, ancak söz konusu modüllerin ücretsiz sağlanan bu programlara dahil edilmesi durumunda sağlanabilecektir.   

 PROJE BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Hedef Kitle: 

1- Engellilik alanında çalışan psikologlar ve STK'lar 

2- Engelli anne-babaları 

3- Engelli kardeşi olanlar,

Genel Amaç: Engelli kişilerin mallara, hizmetlere ve hayatın tüm unsurlarına eşit erişimlerinin sağlanmasının önündeki engelleri kaldıracak tutum ve politikaların geliştirmesine katkı sağlamak.

Hedefler: 

1- Engelli alanında çalışan ve engellilerin haklarını savunan STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, 

2- STK'lar ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasındaki ağın ve işbirliğinin güçlendirilmesi, 

3- Engellilik alanında çalışan psikologlar, anne babalar, kardeşler ve alandaki STK'lar için eğitim modülü geliştirilmesi, 

4- Tutumlar ve politikalar ile ilgili farkındalığın artırılması, 

5- Ayrımcılıkla sonuçlanan uygulamalarla mücadele etmek, ulaşılabilir fiziksel çevre, temel hakların kullanımı, kamu hizmetlerinden yararlanmada fırsat eşitliği konularında farkındalığın artırılması.

 

Beklenen Sonuçlar: 

1- Engelli alanında çalışan en az 15 STK'nın kapasitesinin geliştirilmesi, 

2- Psikolog, anne-baba, kardeş ve STK'lar için 4 ayrı eğitim modülü oluşturulması, 

3- AB kriter ve standartlarının Türkiye'deki uygulamalara entegre edilmesi,

4- 100.000 üzerinde kişinin ayrımcılıkla mücadele, temel hak ve özgürlükler ile ilgili farkındalığının artması, yeni tutum ve politika geliştirilmesine katkı sağlanması 

5- STK'lar ve ÖYHGM arasındaki ağın ve işbirliğinin güçlendirilmesi    

 

Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler

1. [Hazırlık] Akademik Kurul Oluşturulması ve Toplantısı

2. [Hazırlık] Sosyal Medya Araçlarının, broşür ve posterlerin hazırlanması

3. [Hazırlık] Proje Açılış Etkinliği

4. [Uygulama] Almanya alan araştırması 

5. [Uygulama] Anne-Baba Eğitim Modülünün Hazırlanması

6. [Uygulama] Kardeş Eğitim Modülünün Hazırlanması

7. [Uygulama] Psikolog Eğitim Modülünün Hazırlanması

8. [Değerlendirme] Ara Değerlendirme

9. [Uygulama] STK Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Hazırlanması ve Uygulanması

10. [Uygulama]  Psikologların Anne-Baba ve Kardeş Modülleri Eğitimi

11. [Uygulama] Psikologların Eğitici Eğitimi

12. [Uygulama] STK'ların Anne-Baba ve Kardeş Modülleri Eğitimi

13. [Uygulama] STK Temsilcileri ile EYHGM ortaklığında Toplantılar

14. [Uygulama] Eğitilmiş psikologların sahada grup terapi yöntemi ile farkındalık artırıcı etkinlikleri

15. [Uygulama] Kamu Spotu hazırlanması

16. [Uygulama] Yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetleri

17. [Değerlendirme] Final Değerlendirmesi

 Eklenme tarihi : 04.04.2014
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim