TR EN

TPD AKREDİTASYON TARİHÇESİ

Türk Psikologlar Derneği Türkiye’deki Psikoloji Lisans Programlarını akredite etme yetkisini alıncaya kadar, bültenleri ve dergilerinde yayınladığı uluslararası akreditasyon süreçleri ve toplam kalite yönetimi hakkındaki yazılarla (1994), akreditasyon konusundaki uluslararası kongre katılımlarıyla (1995), psikoloji eğitiminin niteliğine yönelik yaptığı araştırmalarla (1997, 2001), açtığı sürekli eğitim kurslarıyla, yayınladığı ders kitapları ve yardımcı kitaplarla, yaptığı kurultaylarla (2001, 2005), kurduğu Psikoloji Lisans Eğitiminin Akreditasyonu ve Standartları (PLESA) Kurulu’yla (2006), psikoloji eğitimine önemli katkılar sağlamış ve Türkiye’de Psikoloji eğitimiyle yakından ilgilenen bir meslek örgütü olarak dikkati çeken düzeyde bir birikim oluşturmuştur. Bu nedenledir ki Türk Psikologlar Derneği aynı zamanda 9 Mart 2013’de, psikoloji alanındaki diplomalarını Türkiye’deki psikoloji bölümlerinden almış olan ve belirli bir süredir süpervizyon altında çalışmış psikologların yeterliliklerinin, Avrupa Psikoloji Diploması/Setifikası için uygunluğunu değerlendirmek üzere Avrupa Psikoloji Birlikleri Federasyonu (EFPA) tarafından da yetkilendirilmiştir.
 
Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Akreditasyon Birimi, 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’ndan  almış olduğu akreditasyon yetkisine dayanarak şimdiye kadar 10 üniversite psikoloji bölümünün psikoloji lisans programlarını akredite etmiştir.
 
“Türk Psikologlar Derneğinde Geçmişten Günümüze Akreditasyon”