TR EN

AKREDİTASYON EL KİTABI

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, herhangi bir kurum ya da kuruluşun, temsil ettiği amaca/göreve/hizmete uygunluğunun, o amaç/görev/hizmetle ilişkili daha üst bir kuruluş tarafından, o amaç/görev/hizmetle ilişkili asgari standartlar çerçevesinde değerlendirilerek, teyit edilmesi anlamına gelir. Akademik bağlamlar söz konusu olduğunda da “Bir bölümün ya da programın kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması süreci” anlamındadır. Batı ülkelerinde çok yaygın olan akreditasyon olgusu “kalite güvencesi” uygulamaları bağlamında ortaya çıkmıştır. Toplum hayatında yeri olan çeşitli meslek alanları düşünüldüğünde, bu mesleklere eleman yetiştiren eğitim kurumlarındaki programların akreditasyon yetkisinin, genellikle o meslekle ilişkili meslek akreditasyon kuruluşlarına verildiği gözlenmektedir. Türkiye’deki psikoloji eğitiminin akreditasyonu söz konusu olduğunda da bu yetkinin, 2008 yılında, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabı ile yapılan başvuru sonrası, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 31.08.2010 tarih ve B.30.0.ABB.00.00.00.30b sayılı resmi yazı ile iki yıl süreyle Türk Psikologlar Derneği’ne verildiği görülür. Daha sonra 14.11.2013 tarih ve 2013.13.1307 sayılı resmi yazı ile bu yetkinin geçerlilik süresi 26.08 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

TPD Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabını indirmek için TIKLAYIN