ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI
Paylaş 

 Türk Psikologlar Derneği (TPD), Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyesidir. Ortaklık Ağında Çocuk ve Ergen Birimi tarafından temsil edilmekte olan TPD, Mayıs-Aralık 2012 tarihleri arasında Ağın Geçici Yürütme Kurulu ve Aralık 2012 tarihinden itibaren Yürütme Kurulu üyeliklerini üstlenmiştir. Çocuk ve Ergen Birimi üyeleri, bu kurullar dışında Ağın eğitim, savunu gibi çeşitli çalışma gruplarında da görev almaktadır.

 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, UNICEF ile işbirliği içerisinde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Güney Doğu Avrupa’da Çocukların Şiddete Karşı Korunması Projesi kapsamında kurulmuştur. 01/07/2011 tarihi itibariyle başlayan projenin süresi 2 yıldır. Proje, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu UNICEF Bölgesel Ofisi tarafından koordine edilmekte ve Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Türkiye’yi kapsamaktadır. Projenin amacı, çocuk hakları ihlallerinin, özellikle çocuğa karşı şiddetin bağımsız izlenmesinde sivil toplum ortaklarının kapasitelerini güçlendirmektir. Ayrıca, çocuğa karşı şiddetin tespit edilmesi, izlenmesi ve ele alınmasına yönelik kamu hizmetleri sistemini sağlamlaştırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve resmi karar vericiler arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi de hedeflenmektedir. Proje süresi içinde kuruluş faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve kendi içinde işlerlik kazanmış olan Ortaklık Ağı’nın sürdürülebilirliği için çalışmalar başlatılmış olup proje bitiminde UNICEF’in Ortaklık Ağına desteği devam etmektedir.

 

Kasım 2013 itibariyle 65 STK’nın üye olduğu Ortaklık Ağının amacı; Türkiye'de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel STK’lar, Üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir. Ağ; çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alarak çalışmalarına yön vermektedir.

 

Ortaklığın hedefleri şöyledir:

 

a) Türkiye’de çocuğa yönelik farklı şiddet türlerini görünür kılmak,

 

b) Sivil toplumun çocuğa yönelik şiddeti izleme rolünü güçlendirmek üzere strateji ve yöntem geliştirmek ve uygulamak,

 

c) Çocuğun şiddet yoluyla uğradığı hak ihlalleri konusunda veri toplama ve değerlendirme yoluyla savunu faaliyeti yapmak,

 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki politika, hizmet ve sorumluluklarını çocuk yararına değiştirme konusunda baskı grubu oluşturmak,

 

e) Çocuklarla veya çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri arasında etkin ortaklık kurmak ve bu konuda farkındalık yaratmak,

 

f) Bu ortaklığın sürdürülebilir kılınmasını sağlamak.

 

Ortaklık Ağı’na ait bir web sayfasının çalışmaları devam etmektedir. Ağın yapısı, çalışmaları ve Bölgesel Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi ve belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:

 

http://www.unicef.org.tr/tr/content/detail/126/protection-of-children-from-violence-in-southeastern-europe-project-2.html

 

 

http://www.unicef.org.tr/tr/content/detail/123/empowerment-of-civil-society-for-independent-monitoring-of-violence-against-children.html

 

 

 

 

 

 Eklenme tarihi : 20.11.2013
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim