ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)
Paylaş 


 

 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB)

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB); Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin katılımlarıyla Ağustos 2006'da kurulmuştur.

APHB, toplum ruh sağlığını olumsuz etkileyen afetler ve kriz durumlarında psikososyal müdahalelerin yürütülmesinde tarafların sorumluluklarını ve işbirliği ile ilgili esaslarını düzenlemeyi amaç edinmiştir.

APHB protokolü, afetlerin psikososyal etkilerinin azaltılması konusunda afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek psikososyal faaliyetler ile ilgili işbirliği konularını, birlikte çalışma esas ve usullerini içerir. Afetlerde ve olağan dönemlerde; psikososyal hizmetlere gereksinim duyan kişi ve grupların ihtiyaçlarının, en etkili biçimde ve işbirliği halinde karşılanması, ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen afetlere Birlik üyesi tüm sivil toplum kuruluşlarıyla daha etkili müdahale edebilmek amacıyla gerekli alt yapının kurulmasını amaçlar.

Mevcut duruma müdahalenin yanı sıra, APHB’nin en önemli işlevlerinden biri de, toplumda gelecekte ortaya çıkması olası afet ve acil durumlarla başa çıkma, iyileşme ve toparlanma becerilerinin ve kaynaklarının artırılmasıdır.

Söz konusu hizmetler ayrıca yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aşamasında yürütülen çok disiplinli hizmetler bütününü de kapsamaktadır. Bu hizmetlerin amaçlarından biri de yerel kaynakların güçlendirilmesi ile çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde kalıcı yeterlilik (kapasite) artırımına gidilmesidir.

13 Mayıs 2014 Salı günü meydana gelen Soma maden faciası sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı APHB bünyesindeki meslek gruplarının gönüllülerinden oluşan ekiplerle alanda psikososyal destek çalışmaları hazırlığı ve koordinasyonu yürütülmeye başlanmıştır.

Felaket sonrası yapılacak çalışmalarla, “normal” yaşamlarına geri dönme süreçlerinde olaydan etkilenen bireylerin yaşadıkları olayla başa çıkma kapasitelerini güçlendirmenin gelecek nesiller ve toplum sağlığı açısından önemi tartışılmazdır.

Soma maden faciası psikososyal destek çalışmaları kapsamında da, yukarıda belirtilen basamaklar takip edilerek psikososyal faaliyetlerin Türk Psikologlar Derneği olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu hizmetin gerçekleştirilmesi sonucunda;

•    Afetler ve felaketler sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve eşlik eden diğer psikolojik problemlerin oranını azaltmak ve genç nüfusun psikososyal sağlığını koruyarak toplumsal iyilik hali ve verimliliği sağlamak,

•    Farklı kurumlarla koordinasyon halinde çalışarak hizmet üretmek ve yerel kaynakların travmaya müdahale alanında güçlendirilmesi, 

•    Daha önce İzmit ve Van bölgelerinde olduğu gibi, uzun vadede psikolojik travma konusunda hizmet vererek halkın ruh sağlığını, iş, aile, eğitim ve sosyal alanlardaki verimliliğini korumak hedeflenmektedir.

 

 Eklenme tarihi : 28.05.2014
Fotoğraflar
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim